Úrskurðir landbúnaðarráðuneytis - til 2008

2/2000 Úrskurður frá 2. maí 2000 - 2.5.2000

Vegna synjunar jarðanefndar um mat dómkvaddra matsmanna á söluverði landspildu.