Áfrýjunarnefnd neytendamála

Ákvarðanir Neytendastofu má kæra til sérstakrar nefndar, áfrýjunarnefndar neytendamála.

Heimild til áfrýjunar er að finna í 4. gr. laga um Neytendastofu og talsmann neytenda, nr. 62/2005.

Skrifleg rökstudd kæra skal berast áfrýjunarnefnd innan fjögurra vikna frá því að aðila máls var tilkynnt um ákvörðun Neytendastofu. Úrskurður áfrýjunarnefndar skal liggja fyrir innan sex vikna frá áfrýjun.

Í áfrýjunarnefnd neytendamála sitja þrír menn og jafn margir til vara, skipaðir af innanríkisráðherra. Formaður nefndarinnar og varamaður hans skulu fullnægja skilyrðum til að hljóta skipun í embætti héraðsdómara.

Áfrýjunarnefnd neytendamála er skipuð þannig:

Aðalmenn:

  • Halldóra Þorsteinsdóttir lögfræðingur, formaður
  • Egill Heiðar Gíslason verkefnisstjóri
  • Áslaug Árnadóttir lögfræðingur

Varamenn:

  • Eiríkur Hauksson viðskiptafræðingur
  • Sandra D. Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri Svæðisskrifstofu fatlaðra, Selfossi

Skriflegar kærur skulu berast:
Áfrýjunarnefnd neytendamála
b.t. Halldóru Þorsteinsdóttur
Strandvegi 4
210 Garðabæ

Óskað er að rafrænt afrit kæru sé sent á netfangið afryjunarnefnd@irr.is

Sjá úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála hér á vef Neytendastofu.