Greiðsluaðlögunarmál

Mál nr. 428/2017 - 18.1.2018

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Riftanleg ráðstöfun skv. e-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Skuldari hefur á ámælisverðan hátt látið hjá líða að standa við skuldbindingar sínar eftir því sem  honum var framast unnt skv. f-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 418/2017 - 18.1.2018

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sala eigna á tímabili greiðsluaðlögunarumleitana skv. 13. gr. lge.

Mál nr. 329/2017 - 20.12.2017

Hrundið ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Óglögg mynd af fjárhag skuldara skv. b-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Skuldari hefur á ámælisverðan hátt látið undir höfuð leggjast að standa við skuldbindingar sínar eftir því sem honum var framast unnt skv. f-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 361/2017 - 8.12.2017

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Skuldari hefur á ámælisverðan hátt látið undir höfuð leggjast að standa við skuldbindingar sínar eftir því sem honum var framast unnt skv. f-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 347/2017 - 8.12.2017

Frávísun

Mál nr. 320/2017 - 8.12.2017

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Skuldari hefur á ámælisverðan hátt látið undir höfuð leggjast að standa við skuldbindingar sínar eftir því sem honum var framast unnt skv. f-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 265/2017 - 17.11.2017

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Skuldari hefur á ámælisverðan hátt látið undir höfuð leggjast að standa við skuldbindingar sínar eftir því sem honum var framast unnt skv. f-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 97/2014 - Endurupptaka - 17.11.2017

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Endurupptekið mál.

Óglögg mynd af fjárhag skuldara skv. b-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Skuldara óheimilt að láta af hendi eða veðsetja eignir og verðmæti sem gagnast geta lánardrottnum sem greiðsla skv. c-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Skuldara óheimilt að stofna til nýrra skulda eða gera aðrar ráðstafanir sem gætu skaðað hagsmuni lánardrottna skv. d-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 289/2017 - 3.11.2017

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Óglögg mynd af fjárhag skuldara skv. b-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Sparnaður skuldara í greiðsluskjóli skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Skuldara óheimilt að láta af hendi eða veðsetja eignir og verðmæti sem gagnast geta lánardrottnum sem greiðsla skv. c-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Skuldara óheimilt að stofna til nýrra skulda eða gera aðrar ráðstafanir sem gætu skaðað hagsmuni lánardrottna skv. d-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 346/2017 - 2.10.2017

Staðfest ákvörðun skipaðs umsjónarmanns um að mæla gegn nauðasamningi til greiðsluaðlögunar

Mál nr. 210/2017 - 22.9.2017

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Óglögg mynd af fjárhag skuldara skv. b-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Skuldari hefur veitt rangar eða villandi upplýsingar skv. d-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Stofnað til skulda er skuldari var ófær um að standa við skuldir sínar skv. b-lið 2. mgr. 6. gr.

Ekki staðið við skuldir sínar eftir því sem skuldari framast gat skv. f-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Sparnaður á meðan leitað er greiðsluaðlögunar skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Skuldara óheimilt að láta af hendi eða veðsetja eignir og verðmæti sem gagnast geti lánardrottnum sem greiðsla skv. c-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 197/2017 - 6.9.2017

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Ekki fyrir hendi nægilega glögga mynd af fjárhag skuldara eða væntanlegri þróun fjárhags hans á tímabili greiðsluaðlögunar samkvæmt b-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 142/2017 - 6.9.2017

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sparnaður skuldara í greiðsluskjóli samkvæmt a-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Stofnað til nýrra skulda í greiðsluskjóli samkvæmt d-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 134/2017 - 28.8.2017

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Óglöggur fjárhagur skv. b-lið 1. mgr. 6. gr. lge. og

Látið undir höfuð leggjast að standa við skuldbindingar skv. f-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 225/2017 - 19.7.2017

Staðfest ákvörðun skipaðs umsjónarmanns um að mæla gegn nauðasamningi til greiðsluaðlögunar

Mál nr. 145/2017 - 19.7.2017

Staðfest ákvörðun skipaðs umsjónarmanns um að mæla gegn nauðasamningi til greiðsluaðlögunar

Mál nr. 132/2017 - 21.6.2017

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge

Mál nr. 97/2014 - 9.6.2017

Endurupptaka

Mál nr. 80/2017 - 9.6.2017

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Ekki fyrir hendi nægilega glögg mynd af fjárhag skuldara skv. b-lið 1. mgr. 6. gr. lge. Rangar eða villandi upplýsingar um mikilsverðar aðstæður í málinu skv. d-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Sparnaður í greiðsluskjóli skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Stofnað til nýrra skulda á meðan leitað er greiðsluaðlögunar skv. d-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 39/2017 - 3.5.2017

Hrundið ákvörðun umboðsmanns skuldara þar sem synjað er um um heimild til greiðsluaðlögunar þar sem skuldari hafi á ámælisverðan hátt látið undir höfuð leggjast að standa við skuldbindingar sínar eftir því sem honum var framast unnt samkvæmt f-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 37/2017 - 10.4.2017

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge

Mál nr. 399/2016 - 17.3.2017

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 397/2016 - 18.1.2017

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sala eigna skuldara.

Mál nr. 246/2016 - 11.1.2017

Hrundið ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Skuldari hefur á ámælisverðan hátt látið undir höfuð leggjast að standa við skuldbindingar sínar eftir því sem honum var framast unnt skv. f-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 74/2014 - 11.1.2017

Endurupptaka

Mál nr. 180/2016 - 21.12.2016

Endurupptaka

Mál nr. 269/2016 - 7.12.2016

Hrundið ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Ekki fyrir hendi nægilega glögg mynd af fjárhag skuldara eða væntanlegri þróun fjárhags hans á tímabili greiðsluaðlögunar skv. b-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 265/2015 - 23.11.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 245/2016 - 23.11.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Látnar af hendi eða veðsettar eignir eða verðmæti sem gagnast geta lánardrottnum sem greiðsla skv. c-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 423/2016 - 16.11.2016

Staðfest ákvörðun skipaðs umsjónarmanns.

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mælt gegn nauðasamningi til greiðsluaðlögunar skv. 18. gr. lge.

Mál nr. 237/2016 - 16.11.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Skuldari hefur efnt til fjárfestinga eða gert ráðstafanir sem hefðu verið riftanlegar við gjaldþrotaskipti skv. e-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 232/2016 - 9.11.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 201/2016 - 9.11.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Skuldari má ekki láta af hendi eða veðsetja eignir og verðmæti sem gagnast geta lánardrottnum sem greiðsla skv. c-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 193/2016 - 2.11.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Ekki nægilega glögga mynd fyrir hendi af fjárhag skuldara eða væntanlegri þróun fjárhags hans á tímabili greiðsluaðlögunar skv. b-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Skuldari hefur af ráðnum hug eða með grófri vanrækslu veitt rangar eða villandi upplýsingar um mikilsverðar aðstæður í málinu skv. d-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 180/2016 - 2.11.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sala eigna á tímabili greiðsluaðlögunarumleitana skv. 13. gr. lge.

Mál nr. 157/2016 - 26.10.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Ekki nægilega glögga mynd fyrir hendi af fjárhag skuldara eða væntanlegri þróun fjárhags hans á tímabili greiðsluaðlögunar skv. b-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Skuldari hefur af ráðnum hug eða með grófri vanrækslu veitt rangar eða villandi upplýsingar um mikilsverðar aðstæður í málinu skv. d-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Skuldari hefur á ámælisverðan hátt látið hjá líða að standa við skuldbindingar sínar eftir því sem honum var framast unnt skv. f-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Skuldari má ekki láta af hendi eða veðsetja eignir og verðmæti sem gagnast geta lánardrottnum sem greiðsla skv. c-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 147/2016 - 26.10.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Samstarfsvilja kæranda skortir skv. 1. og 2. mgr. 16. gr. lge.

Mál nr. 106/2016 - 12.10.2016

Hrundið ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 91/2016 - 12.10.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sala eigna á tímabili greiðsluaðlögunarumleitana skv. 13. gr. lge.

Mál nr. 89/2016 - 5.10.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Skuldari hefur áður fengið samþykkta greiðsluaðlögun á síðustu þremur árum skv. e-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 71/2016 - 5.10.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sala eigna á tímabili greiðsluaðlögunarumleitana skv. 13. gr. lge.

Mál nr. 38/2015 - 5.10.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Stofnað til skulda er skuldari var ófær um að standa við fjárhagsskuldbindingar sínar samkvæmt b-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Skuldari hefur hagað fjármálum sínum á ámælisverðan hátt eða tekið fjárhagslega áhættu sem ekki var í samræmi við fjárhag hans samkvæmt c-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Skuldari ekki staðið við skuldbindingar sínar eftir því sem honum var framast unnt samkvæmt f-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 39/2015 - 28.9.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge

Mál nr. 298/2016 - 28.9.2016

Frávísun

Mál nr. 37/2015 - 14.9.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge

Mál nr. 179/2016 - 14.9.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Skuldari hefur bakað sér skuldbindingu sem einhverju nemur miðað við fjárhag hans með háttsemi sem varðar refsingu eða skaðabótaskyldu skv. d-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 36/2015 - 14.9.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge

Mál nr. 90/2016 - 6.9.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Fyrirliggjandi gögn gefa ekki glögga mynd af fjárhag skuldara skv. b-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Skuldari hefur af ráðnum hug eða með grófri vanrækslu veitt rangar eða villandi upplýsingar um mikilsverðar aðstæður í málinu skv. d-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Leiðbeiningarskylda. Málsmeðferðartími.

Mál nr. 34/2015 - 6.9.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge

Mál nr. 151/2016 - 31.8.2016

Staðfest ákvörðun skipaðs umsjónarmanns um að mæla ekki með nauðasamningi kæranda samkvæmt 18. gr. lge.

Mál nr. 236/2016 - 31.8.2016

Hrundið ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Geta til að standa við fjárskuldbindingar skv. 1. og 2. mgr. 2. gr. lge.

Skilyrði til að leita greiðsluaðlögunar skv. a-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 27/2016 - 31.8.2016

Frávísun

Mál nr. 21/2015 - 25.8.2016

Felld úr gildi ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge

Mál nr. 30/2015 - 6.7.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge

Mál nr. 33/2015 - 6.7.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Sparnaður á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge

Mál nr. 28/2015 - 29.6.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Skuldari hefur á ámælisverðan hátt látið hjá líða að standa við skuldbindingar sínar eftir því sem honum var framast unnt skv. f-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 25/2015 - 29.6.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Skuldari uppfyllir ekki skilyrði til að leita greiðsluaðlögunar skv. a-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 22/2015 - 29.6.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Riftanleg ráðstöfun skv. e-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 26/2016 - 22.6.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Skuldari stofnar til skulda þegar hann var greinilega ófær um að standa við fjárhagsskuldbindingar sínar skv. b-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Skuldari hagar fjármálum sínum á verulega ámælisverðan hátt eða tekur fjárhagslega áhættu sem ekki var í samræmi við fjárhagsstöðu hans þegar til fjárhagsskuldbindingar var stofnað skv. c-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 19/2015 - 22.6.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Skuldari bakar sér skuldbindingu sem einhverju nemur miðað við fjárhag hans, með háttsemi sem varðar refsingu eða skaðabótaskyldu skv. d-lið 2. mgr. 6. gr.

Mál nr. 20/2015 - 22.6.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Riftanlegar ráðstafanir skv. e-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Fyrirmælum umsjónarmanns um sölu á eign ekki framfylgt 5. mgr. 13. gr. lge.

Mál nr. 27/2015 - 15.6.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Ekki lagt fyrir á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 18/2015 - 15.6.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Fjárhagur kæranda ekki nægilega glöggur skv. b-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Riftanlegar ráðstafanir skv. e-lið 2. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 17/2015 - 1.6.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Ekki lagt fyrir á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Stofnað til nýrra skulda eða gerðar aðrar ráðstafanir sem gætu skaðað hagsmuni lánardrottna skv. d-lið 1. mgr. 12. gr. lge

Mál nr. 28/2016 - 25.5.2016

Frávísun

Mál nr. 14/2015 - 25.5.2016

Hrundið ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Endurupptaka

Mál nr. 11/2015 - 25.5.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Stofnað til nýrra skulda eða gerðar aðrar ráðstafanir sem gætu skaðað hagsmuni lánardrottna skv. d-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 10/2015 - 4.5.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Skilyrði til að leita greiðsluaðlögunar ekki uppfyllt skv. a-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 16/2015 - 20.4.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Skilyrði til að leita greiðsluaðlögunar ekki fyrir hendi skv. a-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Fjárhagur ekki nægilega glöggur skv. b-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 6/2015 - 20.4.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Ekki lagt fyrir á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge. Rannsóknarregla.

Mál nr. 3/2015 - 6.4.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Ekki lagt fyrir á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 5/2015 - 6.4.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara

Ekki lagt fyrir á tímabili greiðsluskjóls skv. a-lið 1. mgr. 12. gr. lge.

Mál nr. 7/2015 - 30.3.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Skuldari hefur af ráðnum hug eða með grófri vanrækslu veitt rangar eða villandi upplýsingar um aðstæður sem eru mikilsverðar í málinu skv. d-lið 1. mgr. 6. gr. lge.

Mál nr. 4/2015 - 30.3.2016

Staðfest ákvörðun umboðsmanns skuldara.

Kærendur höfðu á ámælisverðan hátt látið undir höfuð leggjast að standa við skuldbindingar sínar eftir því sem þeim framast var unnt skv.  f-lið 2. mgr. 6. gr.

Mál nr. 101/2016 - 23.3.2016

Synjað beiðni um endurupptöku

Mál nr. 40/2015 - 23.3.2016

Hrundið ákvörðun umsjónarmanns um að mæla gegn nauðasamningi til greiðsluaðlögunar og tímabundinnar greiðsluaðlögunar fasteignaveðkrafna samkvæmt lögum 50/2009, sbr. 2. mgr. 18. gr. lge.

Mál nr. 61/2016 - 23.3.2016

Frávísun