Úrskurðir umhverfisráðuneytis

Mál 16040051 Hlífðarfatnaður fyrir slökkviliðsmenn - 31.3.2017

Úrskurður um stjórnsýslukæru Kosts lágvöruverðsverslunar ehf, dags. 12. apríl 2016, vegna ákvörðunar Mannvirkjastofnunar frá 29. febrúar 2016 þess efnis að synja kæranda um mat og viðurkenningu á Globe hlífðarfatnaði fyrir slökkviliðsmenn. Kæruheimild er í 36. gr. laga um brunavarnir nr. 75/2000.

Mál 15060093 Löggilding slökkviliðsmanns - 26.7.2016

Úrskurður um stjórnsýslukæru Unnars Arnar Ólafssonar, dags. 25. júní 2015, til ráðuneytisins var kærð ákvörðun Mannvirkjastofnunar frá 3. júní 2015 þess efnis að synja kæranda löggildingar sem slökkviliðsmaður.

Mál 14120069 Umhverfismat áætlana, deiliskipulag Dyrhólaeyjar - 17.7.2015

Úrskurður um stjórnsýslukæru Náttúruverndarsamtaka Suðurlands vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar frá 29. september 2014 þess efnis að breyting á deiliskipulagi Dyrhólaeyjar falli ekki undir lög nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.

Mál umh14060099 Leiðsögn með hreindýraveiðum - 16.2.2015

Úrskurður um stjórnsýslukæru, dags. 26. júní 2014, vegna ákvörðunar Umhverfisstofnunar frá 2. apríl 2014 um að svipta Henning Þór Aðalmundsson leyfi til leiðsagnar með hreindýraveiðum.

Mál 11110108 Útgáfa starfsleyfis, Félagsbúið Miðhruni 2 sf. - 25.4.2014

Úrskurður um kæru Gísla Guðna Hall hrl., f.h. ýmissa aðila, vegna ákvörðunar Heilbrigðisnefndar Vesturlands um útgáfu starfsleyfis til Félagsbúsins Miðhrauni 2 sf., dags. 3. nóvember 2011, til endurvinnslu fiskúrgangs. 

Mál 12120081 Umhverfismat áætlana, Landsnet hf. - 21.5.2013

Úrskurður um stjórnsýslukæru Ólafs Valssonar og Sifjar Konráðsdóttur vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar frá 13. nóvember 2012 um að kerfisáætlun Landsnets hf. skv. lögum nr. 65/2003 falli ekki undir 3. gr. laga nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana.

Mál 12070082 Mat á umhverfisáhrifum, Arnarlax ehf. - 30.11.2012

Úrskurður vegna beiðni um endurupptöku úrskurðar ráðuneytisins frá 4. júlí 2012 um að fyrirhugað eldi Arnarlax ehf. á 3000 tonnum af laxi í Arnarfirði skyldi háð mati á umhverfisáhrifum.

Mál 10120222 útgáfa starfsleyfis, Ölgerð Egils Skallagrímssonar - 7.8.2012

Úrskurður um kæru frá Ölgerð Egils Skallagrímssonar ehf. vegna ákvörðunar heilbrigðisnefndar Reykjavíkur frá 4. nóvember 2010 um útgáfu starfsleyfis dags. 3. desember 2010 til handa Ölgerð Egils Skallagrímssonar ehf. samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir með síðari breytingum.

Mál 11100119 Mat á umhverfisáhrifum, natríumklóratverksmiðja Kemira á Grundartanga. - 7.8.2012

Úrskurður um stjórnsýslukæru frá Umhverfisvaktinni við Hvalfjörð vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar frá 19. september 2011 þess efnis að fyrirhuguð natríumklóratverksmiðja Kemira á Grundartanga, Hvalfjarðarsveit, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000.

Mál 11100049 - 11.7.2012

Úrskurður um kæru vegna útgáfu Heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis á starfsleyfi til Hvamms ehf., dags. 28. september 2011, til að starfrækja eggja- og kjúklingabú samkvæmt ákvæðum laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerðar nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för með sér mengun.

Mál 11040116 - 11.7.2012

Úrskurður vegna stjórnsýslukæru frá Fjarðalaxi ehf., Jónatan Þórðarsyni, Höskuldi Steinarssyni og Arnóri Björnssyni vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar frá 20. apríl 2011 þess efnis að fyrirhuguð 3.000 tonna framleiðsla á laxi í sjókvíum Arnarlax ehf. í Arnarfirði væri ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og skyldi því ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

11070080 - 5.3.2012

Úrskurður vegna stjórnsýslukæra frá Solveigu K. Jónsdóttur og Hvalfjarðarsveit vegna útgáfu Heilbrigðisnefndar Vesturlands á starfsleyfi fyrir svínabú Stjörnugríss hf.

Mál 11060032 - 13.12.2011

Úrskurður vegna stjórnsýslukæru Guðríðar Birnu Jónsdóttur og Hannesar Bjarnasonar þar sem þau óska eftir því að starfsleyfi Þórodds ehf. fyrir kvíaeldisstöð að Sveinseyrarhlíð, Tálknafirði, verði fellt úr gildi.

Mál 11040114 - 9.12.2011

Úrskurður vegna stjórnsýslukæru Hjalta Björnssonar vegna tafa á afgreiðslu Umhverfisstofnunar á umsókn um starfsleyfi til að gerast leiðsögumaður með hreindýraveiðum.

Mál 10120197 - 10.6.2011

Úrskurður vegna stjórnsýslukæru frá Guðrúnu S. Thorsteinsson og Símoni Ólafssyni þar sem óskað er afturköllunar starfsleyfis Heilbrigðiseftirlits Suðurlands fyrir bílapartasöluna Netparta ehf. í búgarðabyggðinni við Byggðarhorn, 801 Selfossi.

Mál 10010225 - 11.3.2011

Titill 09120125 - 21.1.2011

Inngangstexti Úrskurður vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar um að þorskeldi Álfsfells ehf. í Skutulsfirði skuli háð mati á umhverfisáhrifum.

Titill 09090009 - 16.12.2010

Úrskurður vegna ákvörðunar Umhverfisstofnunar um leyfi til handa ORF Líftækni hf. til útiræktunar á erfðabreyttu byggi.

Mál 09080074 - 17.8.2010

Úrskurður vegna kæru Íbúasamtaka Önundarfjarðar varðandi ákvörðun Skipulagsstofnunar frá 19. ágúst 2009 um að stækkun urðunarstaðar við Klofning í Önundarfirði skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Mál 09090028 - 20.5.2010

Úrskurður vegna ákvörðunar Umhverfisstofnunar frá 22. júní 2009 um að hafna beiðni Borgarbyggðar um undanþágu frá 10. gr. reglugerðar nr. 583/2000 um innflutning, ræktun og dreifingu útlendra plöntutegunda.

Mál 09060086 - 19.3.2010

Úrskurður vegna ákvörðunar Heilbrigðisnefndar Reykjavíkur um útgáfu starfsleyfis fyrir Skotfélag Reykjavíkur.

Mál 09060086 - 19.3.2010

Úrskurður vegna ákvörðunar Heilbrigðisnefndar Reykjavíkur um útgáfu starfsleyfis til Skotveiðifélags Reykjavíkur og nágrennis

Mál 09070115 - 9.3.2010

Úrskurður ráðuneytisins vegna ákvörðunar Umhverfisstofnunar frá 13. júlí 2009 um útgáfu starfsleyfis fyrir Sorpstöð Suðurlands bs., til að urða allt að 30.000 tonn af almennum óvirkum úrgangi á ári í landi Kirkjuferjuhjáleigu í Sveitarfélaginu Ölfusi.

Mál 09110008 - 1.2.2010

Úrskurður vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar frá 30. október 2009 um að ekki skuli fara fram sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar Suðvesturlínur (SV-línur), styrking raforkuflutningskerfis á Suðvesturlandi, og öðrum framkvæmdum sem henni eru háðar og/eða eru á sama svæði.

Mál 09030202 - 1.12.2009

Úrskurður vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar um að lagning vegar milli Eiðis í Vattarfirði og Þverár í Kjálkafirði skuli háð mati á umhverfisáhrifum.

Mál 09060039 - 20.11.2009

Úrskurður vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar um að sjókvíaeldi í Dýrafirði skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Mál 09030176 - 29.9.2009

Úrskurður vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar um að ekki skuli fara fram sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar Suðvesturlínur, og öðrum framkvæmdum tengdum álveri í Helguvík.

Mál 08110145 - 6.8.2009

Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar frá 27. október s.l., um að framkvæmd vegna vegalagningar um Djúpafjörð austanverðan, Reykhólahreppi, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Mál 09030025 - 19.6.2009

Úrskurður vegna ákvörðunar prófnefndar mannvirkjahönnuða frá 27. febrúar 2009 um synjun á þátttöku í námskeiði.

Mál 08060022 - 8.6.2009

Úrskurður ráðuneytisins vegna starfsleyfis fyrir Granir ehf., Brautarholti, Kjalarnesi

Mál 08010095 - 8.6.2009

Úrskurður vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar um að virkjun í Svelgsá, Helgafellssveit, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum

Mál 08060131 - 15.4.2009

Úrskurður vegna ákvörðunar Heilbrigðisnefndar Suðurlands frá 6. júní 2008 um útgáfu starfsleyfi til Lýsis h.f. í Þorlákshöfn.

Mál 08060035 - 2.3.2009

Úrskurður vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar um að akstursíþróttavæði í Glerárdal, Akureyri, skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

08020143 - 26.1.2009

Úrskurður ráðuneytisins vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar frá 22. febrúar 2008 um að framkvæmd vegna virkjunar við Brúará skuli sæta mati á umhverfisáhrifum.

Mál 08030064 - 2.1.2009

Úrskurður vegna stjórnsýslukæra vegna ákvörðunar Heilbrigðiseftirlits Suðurlands um útgáfu starfsleyfis fyrir Flugklúbb Selfoss til reksturs flugvallar með eldsneytisafgreiðsluá Selfossi.

Mál 08020081 - 15.12.2008

Úrskurður vegna ákvörðunar Heilbrigðisnefndar Vesturlands sem fól í sér endurnýjun á starfsleyfi til handa Laugafiski hf., á Akranesi.

Mál 08060042 - 26.8.2008

Úrskurður vegna beiðni um endurupptöku úrskurðar sem kveðinn var upp 9. maí 2008 og fól í sér ákvörðun um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar vegna vatnsátöppunarverksmiðju í Ölfusi.

Mál 08020112 - 6.8.2008

Úrskurður vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar um að ekki skuli fara fram sameiginlegt mat á umhverfisáhrifum álvers á Bakka við Húsavík, Þeistareykjavirkjunar, stækkunar Kröfluvirkjunar og háspennulína frá Kröflu og Þeistareykjum til Húsavíkur.

Mál 08040006 - 25.7.2008

Úrskurður vegna ákvörðunar heilbrigðisnefndar Hafnarfjarðar- og Kópavogssvæðis um að endurnýja starfsleyfi til handa Braga Sigurjónssyni til geymslu og flokkunar jarðefna að Geirlandi í Kópavogi.

Mál 07060014 - 21.5.2008

Úrskurður vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar um að lagning vegslóðar vegna borunar kjarnaholu á Þeistareykjum í Aðaldælahreppi skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum.

Mál 07060005 - 21.5.2008

Úrskurður vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar um að borun rannsóknarhola á Þeistareykjum í Aðaldælahreppi skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum

Mál 07080119 - 19.5.2008

Úrskurður ráðuneytisins vegna kæru Leiðar ehf., vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar um að fallast ekki á tillögu að matsáætlun vegs við Svínavatn (Svínavatnsleið)

Mál 07050057 - 19.5.2008

Vatnsátöppunarverksmiðja að Hlíðarfæti í Ölfusi. Ákvörðun Skipulagsstofnunar um að framkvæmdin skuli ekki sæta mati á umhverfisáhrifum felld úr gildi.

Mál 07100053 - 4.4.2008

Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar um matsskyldu álvers í Helguvík og tengdra framkvæmda

Mál 07050187 - 9.1.2008

Úrskurður umhverfisráðuneytisins um synjun Umhverfisstofnunar á leyfi til leiðsögu með hreindýraveiðum.

Mál 07070150 - 8.1.2008

Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna ákvörðunar Umhverfisstofnunar þar sem synjað er um leyfi til að byggja hús í Skáley á Breiðafirði.

Mál 07040025 - 21.12.2007

Úrskurður ráðuneytisins frá 18. desember 2007 vegna ákvörðunar Skipulagsstofnunar að veglýsing þjóðvega nr. 38 og 39 skuli háð mati á umhverfisáhrifum.

Mál 06120127 - 14.12.2007

Úrskurður ráðuneytisins frá 10. desember 2007 vegna ákvörðunar Heilbrigðisnefndar Suðurlands um útgáfu starfsleyfis til handa Lýsi h.f.

Mál 07050182 - 7.12.2007

Úrskurður umhverfisráðuneytisins um matsskyldu virkjunar allt að 2,5 MW í Hverfisfljóti.

Mál 07040040 - 7.9.2007

Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna útgáfu starfsleyfis fyrir Laugafisk ehf., Akranesi.

Mál 07010085 - 6.9.2007

Úrskurður umhverfisráðuneytisins um upptöku á svonefndu CITES-eintaki, nánar tilgreint uppstoppuðu eyðumerkurljóni sem X hugðist flytja til landsins.

Mál 05120158 - 26.7.2007

Úrskurður ráðuneytisins frá 16. júlí 2007 vegna útgáfu starfsleyfis fyrir 2000 tonna þorskeldi AGVA-Norðurland ehf. í Eyjafirði.

Mál 06060163 - 2.7.2007

Úrskurður ráðuneytisins frá 26. júní 2007 um matsskyldu þorskeldis AGVA ehf. í Hvalfirði og í Stakksfirði.

Mál 06110026 - 12.6.2007

Úrskurður umhverfisráðuneytisins um matsskyldu vegna lagningar Miðhúsabrautar frá Hlíðarbraut að Mýrarvegi á Akureyri.

Mál 06050002 - 24.5.2007

Úrskurður umhverfisráðuneytisins um matsskyldu Hringvegar um Hrútafjörð, Brú-Staðarskála í Bæjarhreppi og Húnaþing vestra.

Mál 06100129 - 24.5.2007

Úrskurður umhverfisráðuneytisins um matsskyldu lagningar 1,6 km vegar, Upphéraðsvegar, milli Fellabæjar og Ekkjufells á Fljótsdalshéraði.

Mál 06050132 - 18.5.2007

Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna mats á umhverfisáhrifum Gjábakkavegar.

Mál 06120018 - 18.5.2007

Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna ákvörðunar um matsáætlun framkvæmdaaðila vegna mats á umhverfisáhrifum lagningar Hringvegar um Hornafjarðarfljót.

Mál 06030015 - 10.1.2007

Úrskurður umhverfisráðuneytisins um mat á umhverfisáhrifum Vestfjarðavegar nr. 60 á milli Bjarkarlundar og Eyrar í Reykhólahreppi.

Mál 06050066 - 8.12.2006

Úrskurður umhverfisráðuneytisins um matsskyldu vegna tengibrautar frá Vesturlandsvegi um Álafossveg og Helgafellsland, Mosfellsbæ

Mál 06030148 - 16.11.2006

Úrskurður umhverfisráðuneytisins um matsskyldu vegna efnistöku af hafsbotni í Kollafirði, Faxaflóa.

Mál 05090051 - 10.5.2006

Úrskurður ráðuneytisins frá 9. maí 2006 um mat á umhverfisáhrifum vegar um Arnkötludal og Gautsdal.

Mál 05110127 - 31.3.2006

Úrskurður ráðuneytisins frá 31. mars 2006 vegna útgáfu starfsleyfis fyrir álver Alcan á Íslandi í Straumsvík.

Mál 05100011 - 22.3.2006

Úrskurður ráðuneytisins frá 13. mars 2006 vegna ákvörðunar Umhverfisstofnunar þar sem lagst er gegn óskum sveitarstjórnar um að aðalskipulagi verði breytt þannig að landeigendum verði heimilað að reisa sér íbúðarhús við Helgavog.

Mál 05080027 - 22.3.2006

Úrskurður ráðuneytisins frá 13. mars 2006 um mat á umhverfisáhrifum Norðausturvegar um Hólaheiði, Katastaðir-Sævarland-Raufarhöfn, í Svalbarðshreppi og Öxarfjarðarhreppi.

Mál 05100037 - 6.3.2006

Úrskurður ráðuneytisins frá 23. febrúar 2006 um mörk milli starfsleyfiseftirlits og almenns eftirlits vegna Fiskimjölsverksmiðjunnar Barðsnes, Sandgerði.

Mál 05080076 - 31.1.2006

Úrskurður ráðuneytisins frá 24. janúar 2006 um matsskyldu virkjunar Fjarðarár í Seyðisfirði.

Mál 05010082 - 9.11.2005

Úrskurður ráðuneytisins frá 8. nóvember 2005 um mat á umhverfisáhrifum landfyllinga við vestan- og norðanvert Gufunes í Reykjavík.

Mál 04110110 - 9.11.2005

Úrskurður ráðuneytisins frá 8. nóvember 2005 um mat á umhverfisáhrifum 1. áfanga Sundabrautar.

Mál 05060050 - 4.10.2005

Úrskurður ráðuneytisins frá 7. september 2005 vegna útgáfu starfsleyfis fyrir rafskautaverksmiðju Kapla hf., Katanesi í Hvalfjarðarstrandarhreppi.

Mál 05050107 - 19.9.2005

Úrskurður ráðuneytisins frá 7. september 2005 um matsskyldu breytingar á jarðhitanýtingu á Reykjanesi.

Mál 05010120 - 29.6.2005

Úrskurður ráðuneytisins frá 28. júní 2005 um sérstaka svæðisskipulagsmeðferð vegna fyrirhugaðra framkvæmda Vatnsveitu Kópavogs við Vatnsendakrika.

Mál 04110052 - 29.6.2005

Úrskurður ráðuneytisins frá 28. júní 2005 um mat á umhverfisáhrifum Gjábakkavegar

Mál 04090033 - 1.4.2005

Úrskurður umhverfisráðuneytisins um mat á umhverfisáhrifum rafskautaverksmiðju á Katanesi í Hvalfirði.

04090001 - 24.1.2005

Úrskurður ráðuneytisins um að breyting á lögn háspennulínu um Reykjanes skuli háð mat iá umhverfisáhrifum.

04090102 - 10.12.2004

Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna ákvörðunar þess efnis að efnisvinnsla í landi Kjarrs uppi á toppi Ingólfsfjalls falli ekki undir 1. mgr. ákv. I til bráðabirgða með lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og að efnistaka þar sé tilkynningarskyld til stofnunarinnar til ákvörðunar um matskyldu, sbr. 2. mgr. 6. gr. laganna.

04030181 - 6.12.2004

Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna ráðningar í stöðu eldvarnareftirlits- og sjúkraflutningamanns. 

03120125 - 6.7.2004

Úrskurður umhverfisráðuneytisins um mat á umhverfisáhrifum Djúpvegar (61) - Eyrarhlíð, Hörtná í Súðarvíkurhreppi.

04020187 - 29.6.2004

Úrskurður umhverfisráðuneytisins um mat á umhverfisáhrifum Reykjanesbrautar í Hafnarfirði, bráðabirgðalausnar.

04010059 - 22.6.2004

Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna úthlutunar á hreindýraarði í Seyðisfirði fyrir árin 2001, 2002 og 2003.

04020102 - 28.5.2004

Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna ákvörðunar sýslumannsins á Selfossi um að afturkalla leyfisskírteini til að mega kaupa og nota eiturefni í hættuflokknum X og A til eyðingar meindýra.

Mál 04010016 - 21.5.2004

Úrskurður umhverfisráðuneytisins um mat á umhverfisáhrifum fyrirhugaðs eldis á allt að 1.500 tonnum af laxi í sjókvíum í Seyðisfirði frá 14. maí 2004.

Mál 03080089 - 29.4.2004

Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna mats á umhverfisáhrifum Urriðafossvirkjunar í Þjórsá allt að 150 MW og breyting á Búrfellslínu 2 frá 27. apríl 2004.

Mál 03090121 - 29.4.2004

Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna mats á umhverfisáhrifum allt að 150 MW virkjunar Þjórsár við Núp auk breytingar á Búrfellslínu 1 frá 27. apríl 2004.

Mál 03050098 - 17.2.2004

Úrskurður umhverfisráðuneytisins um mat á umhverfisáhrifum lagningar hringvegar um Norðurárdal, Kálkavegi-Heiðarsporði í Akrahreppi frá 16. febrúar 2004.

Mál 03040123 - 5.1.2004

Mál 03070051 - 12.12.2003

Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna kæru á úrskurði Skipulagsstofnunar frá 4. júlí 2003 um mat á umhverfisáhrifum Arnarnesvegar.

Mál 03060014 - 27.11.2003

Úrskurður ráðuneytisins vegna útgáfu heilbrigðisnefndar Vesturlands á starfsleyfi frá 20. maí 2003 fyrir bleikjueldisstöðina Æsi ehf. að Syðri-Rauðamel í Kolbeinsstaðahreppi, Hnappadal frá 24. nóvember 2003.

Mál 03080123 - 20.11.2003

Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna kæru Guðfinnu Jóh. Guðmundsdóttur hdl. f.h. Hundaræktarinnar Dalsmynni ehf. ákvörðun Umhverfisstofnunar frá 28. maí 2003 þar sem stofnunin gerir kröfu um að gerðar verði tilteknar úrbætur á starfsemi hundabúsins. Er þess krafist að ákvörðunin verði felld úr gildi. 20/11/2003.

Mál 02120044 - 16.9.2003

Úrskurður ráðuneytisins vegna kæru á útgáfu starfsleyfa fyrir svínabú og hreinsivirki Brautarholts ehf. í Brautarholti á Kjalarnesi

Mál 03040161 - 16.9.2003

Úrskurður ráðuneytisins um mat á umhverfisáhrifum vegna eldis á laxi, regnbogasilungi og þorski í sjókvíum í Seyðisfirði, allt að 8000 tonn á ári.

Mál 02110124 - 14.7.2003

 Umhverfisráðherra staðfestir úrskurð Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum tvöföldunar Reykjanesbrautar, frá Fífuhvammsvegi í Kópavogi að Álftanesvegi í Garðabæ með skilyrðum.

Mál 02120125 - 26.6.2003

Umhverfisráðuneytinu hefur borist kæra Kristbjargar Eyvindsdóttur Grænhóli, Ölfusi,  dags. 17. desember 2002, vegna útgáfu Hollustuverndar ríkisins á starfsleyfi fyrir urðunarstað Sorpstöðvar Suðurlands í Kirkjuferjuhjáleigu, Ölfusi þann 4. desember 2002.

Mál 03010041 - 22.5.2003

Úrskurður umhverfisráðuneytisins vegna ákvörðunar heilbrigðisnefndar Vesturlands frá 30. nóvember 2002 um útgáfu starfsleyfis fyrir rekstur alifuglabús að Hurðabaki, Svínadal frá 22. maí 2003.

Mál 02090048 - 13.5.2003

Úrskurður um mat á umhverfisáhrifum tilraunaborana við vestursvæði Kröflu, Skútustaðahreppi frá 9. maí 2003

Mál 02120140 - 16.4.2003

Úrskurður um matsskyldu allt að 322 þúsund tonna álvers í Reyðarfirði, Fjarðabyggð frá 15. apríl 2003.

Mál 02110059 - 31.3.2003

Úrskurður ráðuneytisins vegna ákvörðunar heilbrigðisnefndar Vesturlands um að synja Æsi um starfsleyfi til að setja á fót allt að 19,9 tonna bleikjueldi í landi Syðri-Rauðamels í Kolbeinsstaðahreppi frá 25. mars 2003.

Mál 02070135 - 19.3.2003

Úrskurður um mat á umhverfisáhrifum 400 kV háspennulínu, Sultartangalínu 3, frá tengivirki við Sultartangastöð að aðveitustöð Landsvirkjunar á Brennimel á Hvalfjarðarströnd

Mál 02100158 - 17.2.2003

Úrskurður um mat á umhverfisáhrifum allt að 6000 tonna laxeldisstöð í Reyðarfirði - Reyðarlax 14.02.2003

Mál 02050125 - 3.2.2003

Úrskurður um mat á umhverfisáhrifum lagningar Álftanesvaegar og lengingar Vífilsstaðavegar í Garðabæ.

Mál 02060013 - 4.12.2002

Úrskurður um mat á umhverfisáhrifum lagningar Útnesvegar 574/Klifhraun.

Mál 02020039 - 12.11.2002

Úrskurður vegna kæru á útgáfu starfsleyfis fyrir Reykjavíkurflugvöll.

Mál 02050043  - 26.9.2002

Úrskurður um mat á umhverfisáhrifum stækkun Norðuráls á Grundartanga.

Mál 02050017 - 11.9.2002

Úrskurður um úthlutun hreindýraarðs árin 2000 og 2001 á Norður-Héraði.

Mál 02010138 - 22.8.2002

Úrskurður um mat á umhverfisáhrifum lagningu vegar um Kolgrafafjörð.

Mál 01100210 - 5.7.2002

Úrskurður um mat á umhverfisáhrifum Villinganesvirkjunar.

Mál 01110027 - 27.5.2002

Úrskurður um kæru á starfsleyfi fyrir Nesbú ehf.

Mál 01100175 - 13.5.2002

Úrskurður um Tröllaskaga milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar.

Mál 01020020 - 13.5.2002

Úrskurður um mat á umhverfisáhrifum Hallsvegar - frekara mat.

Mál 01080157 - 14.3.2002

Úrskurður um mat á umhverfisáhrifum álvers í Reyðarfirði, Fjarðabyggð.

Mál 01070153 - 4.2.2002

Úrskurður um starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Íslandslax í Klettsvík.

Mál 01070094 - 24.1.2002

Úrskurður um úthlutun hreindýraarðs á Norður-Héraði árið 2000.

Mál 01080064  - 3.12.2001

Úrskurður um landfyllingu við Kársnes í Kópavogi.

Mál 01050032  - 27.11.2001

Úrskurður um borun á tilraunaholu í Grændal.

Mál 01070087 - 19.10.2001

Úrskurður vegna starfsleyfis - Mjóipartur í Tálknafirði.

Mál 01070086 - 19.10.2001

Úrskurður um starfsleyfi - Þórsberg í Tálknafirði.

Mál 01040021 - 17.7.2001

Úrskurður vegna starfsleyfis fyrir fiskeldisstöð Silfurstjörnunnar í Öxarfirði.

Mál 01050087  - 15.7.2001

Úrskurður um breytingu á starfsleyfi fyrir fiskeldisstöð Sæsilfur í Mjóafirði.

Mál 00120133 - 3.7.2001

Úrskurður um sjókvíaeldi í Klettsvík, Vestmannaeyjum.

Mál 00120209 - 27.6.2001

Úrskurður um Norðurausturveg, Bangastaðir -Vikingavatn.

Mál 01010054 - 1.5.2001

Úrskurður vegna útgáfu starfsleyfis fyrir fiskeldisstöð Sæsilfurs í Mjóafirði

Mál 00110215  - 2.4.2001

Úrskurður um sjókvíaeldi í Reyðarfirði.

Mál 01080004: - 1.1.2001

Úrskurður um mat á umhverfisáhrifum Kárahnjúkavirkjunar.

Mál 00100033 - 22.12.2000

Úrskurður um sjókvíaeldi í Berufirði.

Mál 00060206 - 22.12.2000

Úrskurður um Hallsveg í Reykjavík.

Mál 00090111 - 15.12.2000

Úrskurður um Trölladyngju.

Mál 00080021 - 8.12.2000

Úrskurður - gatnamót í Mjódd

Mál 00070036 - 7.12.2000

Úrskurður um Upphéraðs- Norðurdalsveg.

Mál 00100030 - 5.12.2000

Úrskurður - Stjörnugrís hf.

Mál 00050174 - 23.11.2000

Úrskurður um Fljótsdalslínur 3 og 4.

Mál 00070145 - 20.11.2000

Úrskurður um hafnarmannvirki á Seyðisfirði.

Mál 00070054 - 1.11.2000

Úrskurður um Mývatn.

Mál 00090058 - 20.10.2000

Úrskurður um sjókvíaeldi í Mjóafirði.

Mál 00030105 - 26.9.2000

 Úrskurður um starfsleyfi fyrir Svínabúið Brautarholti.

Mál 00060041 - 26.9.2000

Úrskurður um Álftanesveg.

Mál 00070028 - 4.9.2000

Úrskurður um starfsleyfi - Berufjörður.

Mál 00050116 - 30.8.2000

Úrskurður um jarðhitanýtingu á Reykjanesi.

Mál 199900401 - 6.3.2000

Úrskurður um Djúpveg nr. 61.

Mál 199900452 - 25.2.2000

Úrskurður um álver í Reyðarfirði.