Um mannanafnanefnd


Um mannanafnanefnd gilda ákvæði 21. - 23. gr. laga um mannanöfn nr. 45/1996
Dómsmálaráðherra skipar nefndina til fjögurra ára í senn að fengnum tillögum heimspekideildar Háskóla Íslands, lagadeildar Háskóla Íslands og Íslenskrar málnefndar.

Eftirtalin eru skipuð í nefndina frá og með 6. febrúar 2018 til og með 5. febrúar 2022 eða til næstu fjögurra ára:

  • Sigurður Konráðsson, prófessor í íslensku máli við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, tilnefndur af Heimspekideild Háskóla Íslands, 
  • Aðalsteinn Hákonarson, doktorsnemi í íslenskri málfræði við Háskóla Íslands, tilnefndur af Íslenskri málnefnd,
  • Auður Björg Jónsdóttir, hrl., tilnefnd af Lagadeild Háskóla Íslands.

Varamenn:

  • Dr. Haukur Þorgeirsson, rannsóknardósent við handritasvið Stofnunar Árna Magnússonar, tilnefndur af Íslenskri málnefnd,
  • Tómas Hrafn Sveinsson, aðjúnkt við Lagadeild Háskóla Íslands, tilnefndur af Lagadeild Háskóla Íslands.
  • Þriðji varamaður nefndarinnar verður skipaður eins fljótt og auðið er.

Skriflegum erindum til mannanafnanefndar skal beint til:
Mannanafnanefnd
b.t. Þjóðskrár Íslands
Borgartúni 21
105 Reykjavík

Netfang: mannanafnanefnd@dmr.is

Helstu verkefni mannanafnanefndar eru þessi:

  1. Að semja skrá um eiginnöfn og millinöfn sem teljast heimil skv. 5. og 6. gr. laga um mannanöfn og er hún nefnd mannanafnaskrá. Unnt er að fara inn á slóð skrárinnar hér að neðan. Skráin er uppfærð eftir hvern fund mannanafnanefndar.
  2. Að vera prestum, forstöðumönnum skráðra trúfélaga, Þjóðskrá Íslands og forsjármönnum barna til ráðuneytis um nafngjafir og skera úr álita- og ágreiningsefnum um nöfn samkvæmt lögum um mannanöfn.
  3. Að skera úr öðrum álita- eða ágreiningsmálum sem upp kunna að koma um nafngjafir, nafnritun og fleira þess háttar.

Úrskurðum mannanafnanefndar er ekki unnt að skjóta til æðra stjórnvalds.

Ath. gjald fyrir beiðni til mannanafnanefndar um samþykki fyrir nýju nafni á mannanafnaskrá er 3000 kr. og greiðist hjá Þjóðskrá Íslands við innlagningu beiðnarinnar.