Eldri úrskurðir og álit úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála

Mál nr. 61/2015 - 9.12.2015

Íbúðalánasjóður. Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 2. mgr. 48. gr. laga nr. 44/1998 um húsnæðismál. Hin kærða ákvörðun því staðfest.

Mál nr. 59/2015 - 9.12.2015

Ferðaþjónusta aldraðra. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 7. gr. reglna um akstursþjónustu fyrir eldri borgara í Kópavogi. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 54/2015 - 9.12.2015

Ferðaþjónusta fatlaðra. Kærandi hafði ekki lengur lögvarða hagsmuni af efnislegri úrlausn málsins. Kæru vísað frá.

Mál nr. 50/2015 - 25.11.2015

Íbúðalánasjóður. Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Kærendur uppfylltu ekki skilyrði 4. tölul. 4. gr. reglugerðar nr. 584/2001. Hin kærða ákvörðun því staðfest.

Mál nr. 49/2015 - 25.11.2015

Húsaleigubætur. Kærandi uppfyllti ekki undanþáguákvæði 2. mgr. 4. gr. laga nr. 138/1997 um húsaleigubætur. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 48/2015 - 25.11.2015

Íbúðalánasjóður. Skuldabréfaskipti/yfirtaka. Mál kæranda ekki rannsakað nægjanlega, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 47/2015 - 25.11.2015

Málefni fatlaðs fólks. Umsókn kæranda um liðveislu synjað. Ekki lagt mat á þjónustuþörf kæranda, sbr. 3. mgr. 5. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 45/2015 - 25.11.2015

Íbúðalánasjóður. Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 4. tölul. 4. gr. reglugerðar nr. 584/2001. Hin kærða ákvörðun því staðfest.

Mál nr. 58/2015 - 4.11.2015

Fjárhagsaðstoð. Styrkur/lán til fyrirframgreiðslu húsaleigu. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 25. gr. reglna um fjárhagsaðstoð hjá Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 53/2015 - 4.11.2015

Fjárhagsaðstoð. Kæranda var synjað um fjárhagsaðstoð þar sem hún fékk greidd laun/orlof fyrir umdeilt tímabil. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 44/2015 - 14.10.2015

Fjárhagsaðstoð. Tekjur kæranda og maka voru hærri en grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar, sbr. 12. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 43/2015 - 14.10.2015

Fjárhagsaðstoð. Styrkur til fyrirframgreiðslu húsaleigu. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 21. gr. reglna um fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 41/2015 - 14.10.2015

Íbúðalánasjóður. Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 4. tölul. 4. gr. reglugerðar nr. 584/2001. Hin kærða ákvörðun því staðfest.

Mál nr. 40/2015 - 14.10.2015

Íbúðalánasjóður. Niðurfelling kröfu sem glatað hafði veðtryggingu sinni. Eignir kærenda yfir 50% af fjárhæð hins glataða veðs. Hin kærða ákvörðun því staðfest.

Mál nr. 39/2015 - 14.10.2015

Fjárhagsaðstoð. Kærandi átti eignir umfram íbúðarhúsnæði, sbr. 18. gr. reglna Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 38/2015 - 9.9.2015

Fjárhagsaðstoð. Reykjavíkurborg heimilt að greiða kæranda skerta fjárhagsaðstoð í samræmi við 1. mgr. 3. gr. reglna um fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 37/2015 - 9.9.2015

Fjárhagsaðstoð. Námsstyrkur. Kærandi átti ekki rétt á námsstyrk þar sem hún átti ónýttan rétt til atvinnuleysisbóta þegar umsókn um námsstyrk barst Hafnarfjarðarbæ. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 36/2015 - 9.9.2015

Íbúðalánasjóður. Aflétting krafna, umfram söluverð, við frjálsa sölu. Greiðsluerfiðleikar kærenda stöfuðu ekki af óvæntum erfiðleikum. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 42/2015 - 26.8.2015

Fjárhagsaðstoð. Tekjur kæranda voru hærri en grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar, sbr. 12. gr. reglna Vestmannaeyjabæjar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 35/2015 - 26.8.2015

Félagsleg leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Skilyrði b- og c-liða 4. gr. reglna um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík ekki uppfyllt. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 32/2015 - 26.8.2015

Sérstakar húsaleigubætur. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 7. gr. reglna um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 29/2015 - 26.8.2015

Íbúðalánasjóður. Aflétting krafna, umfram söluverð, við frjálsa sölu. Kærendur höfðu greiðslugetu til að standa straum af afborgunum lána og öðrum skuldbindingum á þeim tíma sem greiðsluerfiðleikamat fór fram. Hin kærða ákvörðun því staðfest.

Mál nr. 33/2015 - 12.8.2015

Fjárhagsaðstoð. Styrkur vegna sérstakra erfiðleika. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 24. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 31/2015 - 12.8.2015

Íbúðalánasjóður. Aflétting krafna, umfram söluverð, við frjálsa sölu. Kærandi hafði greiðslugetu til að standa straum af afborgunum lána og öðrum skuldbindingum á þeim tíma sem greiðsluerfiðleikamat fór fram. Hin kærða ákvörðun því staðfest.

Mál nr. 23/2015 - 12.8.2015

Íbúðalánasjóður. Synjun á beiðni kæranda um lækkun á kröfu sem glatað hafði veðtryggingu sinni staðfest.

Mál nr. 20/2015 - 12.8.2015

Íbúðalánasjóður. Synjun á beiðni kæranda um lækkun á kröfu sem glatað hafði veðtryggingu sinni staðfest.

Mál nr. 30/2015 - 1.7.2015

Húsaleigubætur. Kærandi sótti um húsaleigubætur aftur í tímann. Reykjavíkurborg rétt að synja um greiðslu húsaleigubóta aftur í tímann þar sem sækja ber um húsaleigubætur fyrir hvert almanaksár og skal umsókn hafa borist eigi síðar en 16. dag fyrsta greiðslumánaðar, sbr. 2. og 3. mgr. 10. gr. laga nr. 138/1997 um húsaleigubætur. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 28/2015 - 1.7.2015

Fjárhagsaðstoð. Kæranda var synjað um lán vegna húsaleiguskuldar en samkvæmt 22. gr. reglna um fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ er óheimilt að veita styrk eða lán til greiðslu skulda við einkaaðila. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 26/2015 - 1.7.2015

Félagsleg leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Tekjur kæranda voru yfir tekjumörkum c-liðar 4. gr. reglna um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík. Kærandi uppfyllti ekki undanþáguákvæði b-liðar 1. mgr. 5. gr. reglnanna. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 25/2015 - 1.7.2015

Fjárhagsaðstoð. Styrkur til fyrirframgreiðslu húsaleigu. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 23. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 24/2015 - 1.7.2015

Akstursþjónusta aldraðra. Tekjur kæranda yfir viðmiðunartekjum 2. gr. gjaldskrár Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. Synjun á umsókn kæranda um gjaldlækkun því staðfest.

Mál nr. 22/2015 - 1.7.2015

Íbúðalánasjóður. Synjun á beiðni um endurupptöku máls staðfest.

Mál nr. 19/2015 - 10.6.2015

Fjárhagsaðstoð. Námsstyrkur. Aðfinnslur. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 18. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest. Reykjavíkurborg tók ekki ákvörðun um rétt kæranda til aðstoðar á grundvelli 24. gr. reglnanna og gat úrskurðarnefndin því ekki tekið þann þátt kærunnar til efnislegrar meðferðar enda þarf að liggja fyrir stjórnvaldsákvörðun, sbr. 1. mgr. 63. gr. laga nr. 40/1991. Þeim þætti kærunnar var því vísað frá.

Mál nr. 17/2015 - 10.6.2015

Fjárhagsaðstoð aftur í tímann. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 14. gr. reglna um fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 15/2015 - 10.6.2015

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Kærandi kaus að dreifa greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði á lengri tíma og því lækkuðu mánaðargreiðslur. Úrskurðarnefndin taldi rétt að miða við þá fjárhæð sem kærandi hefði getað fengið sem var yfir viðmiðunarmörkum 11. gr. reglna um fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ. Hin kærða ákvörðun var því staðfest.

Mál nr. 13/2015 - 10.6.2015

Fjárhagsaðstoð. Tekjur kæranda voru yfir viðmiðunarmörkum 11. gr. reglna um fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ. Hin kærðan ákvörðun staðfest.

Mál nr. 10/2015 - 10.6.2015

Íbúðalánasjóður. Kærandi hafði ekki lengur lögvarða hagsmuni af efnislegri úrlausn málsins. Kæru vísað frá.

Mál nr. 76/2014 - 27.5.2015

Fjárhagsaðstoð. Húsaleigubætur. Aðfinnslur. Reykjanesbæ heimilt að synja kæranda um greiðslu húsaleigubóta aftur í tímann með vísan til 2. og 3. mgr. 10. gr. laga um húsaleigubætur. Synjun sveitarfélagsins um greiðslu fjárhagsaðstoðar staðfest þar sem kærandi hafði þegar fengið greidda fjárhagsaðstoð fyrir umbeðið tímabil.

Mál nr. 18/2015 - 27.5.2015

Fjárhagsaðstoð. Tekjur kæranda yfir viðmiðunarmörkum 17. gr. reglna félagsmálaráðs Akureyrarbæjar um fjárhagsaðstoð. Kærandi átti því ekki rétt á styrk til greiðslu sérfræðiaðstoðar. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 11/2015 - 27.5.2015

Fjárhagsaðstoð. Jólastyrkur. Synjun Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð fyrir nóvember 2014 og jólastyrk það ár staðfest þar sem tekjur kæranda voru yfir viðmiðunarmörkum 1. mgr. 17. gr. reglna Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð. Synjun Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð fyrir desember 2014 felld úr gildi þar sem kærandi var tekjulaus í nóvember og desember 2014. Málinu vísað heim til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 5/2015 - 27.5.2015

Félagsleg leiguíbúð. Kópavogsbæ heimilt að segja húsaleigusamningi upp þar sem tekjur kæranda voru yfir tekjumörkum reglna Kópavogsbæjar um félagslegt leiguhúsnæði. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 77/2014 - 6.5.2015

Fjárhagsaðstoð. Meðlagskostnaður. Aðfinnslur. Aðstæður kæranda ekki rannsakaðar með fullnægjandi hætti, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1193, þegar kærandi óskaði fyrst eftir fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað heim til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 14/2015 - 6.5.2015

Fjárhagsaðstoð. Styrkur til fyrirframgreiðslu húsaleigu. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 23. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 12/2015 - 6.5.2015

Fjárhagsaðstoð. Styrkur vegna sérstakra erfiðleika. Kærendur uppfylltu ekki skilyrði 24. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 9/2015 - 6.5.2015

Fjárhagsaðstoð. Námsstyrkur. Aðfinnslur. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 18. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 8/2015 - 6.5.2015

Fjárhagsaðstoð. Fjárhagsaðstoð talin vera í formi láns en ekki styrks og því bar kæranda að endurgreiða fjárhagaðstoðina. Hin kærða ákvörðun staðfest. 

Mál nr. 6/2015 - 6.5.2015

Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Greiðslubyrði kæranda eftir lok úrræða hefði ekki rúmast innan greiðslugetu hans, sbr. 4. tölul. 4. gr. reglugerðar nr. 584/2001. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 71/2014 - 15.4.2015

Íbúðalánasjóður. 110%. Veðrými var til staðar á aðfararhæfum eignum kæranda, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 4/2015 - 15.4.2015

Íbúðalánasjóður. Aflétting krafna, umfram söluverð, við frjálsa sölu. Söluverð fasteignarinnar ekki í samræmi við markaðsverð. Hin kærða ákvörðun því staðfest.

Mál nr. 73/2014 - 25.3.2015

Málefni fatlaðs fólks. Umsókn kæranda um liðveislu synjað vegna búsetuaðstæðna. Ákvörðun sveitarfélagsins ekki í samræmi við ákvæði 24. gr. laga nr. 59/1992 þar sem ekki fór fram mat á þörf kæranda fyrir þjónustuna. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til sveitarfélagsins til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 3/2015 - 25.3.2015

Fjárhagsaðstoð. Akureyrarbæ óheimilt að synja kæranda um fjárhagsaðstoð á þeim grundvelli að dvalarstaður hans væri ekki hér á landi. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til sveitarfélagsins til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 1/2015 - 25.3.2015

Fjárhagsaðstoð. Námsstyrkur. Kærandi átti eignir umfram íbúðarhúsnæði, sbr. 5. mgr. 12. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 64/2014 - 4.3.2015

Íbúðalánasjóður. Aflétting krafna, umfram söluverð, við frjálsa sölu. Kærandi hafði greiðslugetu til að standa straum af afborgunum lána og öðrum skuldbindingum á þeim tíma sem greiðsluerfiðleikamat fór fram. Hin kærða ákvörðun því staðfest.

Mál nr. 75/2014 - 18.2.2015

Fjárhagsaðstoð. Tekjur kæranda voru hærri en grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar, sbr. 13. gr. reglna Fjarðabyggðar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 74/2014 - 18.2.2015

Sérstakar húsaleigubætur. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 15. gr. reglna um úthlutun á almennu leiguhúsnæði hjá Hafnarfjarðarbæ og sérstakar húsaleigubætur um lögheimili. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 70/2014 - 18.2.2015

Íbúðalánasjóður. Ekki lá fyrir stjórnvaldsákvörðun, sbr. 1. mgr. 42. gr. laga um húsnæðismál nr. 44/1998. Kæru vísað frá.

Mál nr. 65/2014 - 18.2.2015

Málefni fatlaðs fólks. Þjónustusamningur um beingreiðslu. Kærandi fær félagslega heimaþjónustu og nýtir lögbundna þjónustu sveitarfélagsins. Synjun talin byggð á málefnalegum sjónarmiðum. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 2/2015 - 18.2.2015

Sérstakar húsaleigubætur. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 15. gr. reglna um úthlutun á almennu leiguhúsnæði hjá Hafnarfjarðarbæ og sérstakar húsaleigubætur um lögheimili. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 72/2014 - 28.1.2015

Sérstakar húsaleigubætur. Leiguhúsnæði uppfyllti ekki skilyrði 1. gr. reglna Mosfellsbæjar um sérstakar húsaleigubætur. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 69/2014 - 28.1.2015

Félagslegt leiguhúsnæði. Ekki lá fyrir stjórnvaldsákvörðun, sbr. 1. mgr. 63. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Kæru vísað frá.       

Mál nr. 63/2014 - 28.1.2015

Fjárhagsaðstoð. Námsstyrkur. Kærandi átti ekki rétt á námsstyrk þar sem hún átti ónýttan rétt til atvinnuleysisbóta þegar umsókn um námsstyrk barst Hafnarfjarðarbæ. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 60/2014 - 28.1.2015

Veðbandslausn. Umsókn kæranda um veðbandslausn að hluta synjað á þeirri forsendu að ekkert íbúðarhús væri á jörðinni, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 15. gr. laga nr. 44/1998 um húsnæðismál. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 56/2014 - 28.1.2015

Fjárhagsaðstoð. Námsstyrkur. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 18. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 68/2014 - 14.1.2015

Sérstakar húsaleigubætur. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 15. gr. reglna um úthlutun á almennu leiguhúsnæði hjá Hafnarfjarðarbæ og sérstakar húsaleigubætur um lögheimili. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 66/2014 - 14.1.2015

Húsaleigubætur. Lækkun húsaleigubóta. Þar sem barn kæranda var ekki lengur með lögheimili hjá henni átti hún ekki rétt á að húsaleigubætur væru ákvarðaðar og reiknaðar út miðað við að hún væri með barn á framfæri, sbr. 5. gr. laga nr. 138/1997 um húsaleigubætur. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 55/2014 - 14.1.2015

Fjárhagsaðstoð. Styrkur vegna húsnæðismála. Í reglum Reykjanesbæjar um fjárhagsaðstoð er ekki kveðið á um styrkveitingar vegna kostnaðar í tengslum við flutning í nýtt húsnæði. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 62/2014 - 10.12.2014

Fjárhagsaðstoð. Námsstyrkur. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 21. gr. reglna Fjarðabyggðar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 61/2014 - 10.12.2014

Félagsleg leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði b-liðar 4. gr. reglna Reykjavíkurborgar um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur. Mat sveitarfélagsins á því hvort kærandi uppfyllti undanþáguákvæði b-liðar 5. gr. reglnanna var ekki talið fullnægjandi. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 49/2014 - 10.12.2014

110%. Ágreiningur um frádrátt vegna búrekstrareigna við niðurfærslu lána. Ekki heimilt að undanskilja búrekstrareignir þar sem um aðfararhæfar eignir er að ræða. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 44/2014 - 10.12.2014

Veðlánaflutningur. Íbúðalánasjóði ekki heimilt að synja kæranda um veðlánaflutning á þeirri forsendu að hann hafi brotið lánareglur sjóðsins. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til sjóðsins til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 59/2014 - 26.11.2014

Fjárhagsaðstoð. Styrkur til greiðslu tannlæknakostnaðar. Þar sem kærandi hafði ekki notið fjárhagsaðstoðar sér til framfærslu samfleytt undanfarna 12 mánuði, sbr. 20. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð, var hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 58/2014 - 26.11.2014

Fjárhagsaðstoð. Styrkur vegna sérstakra erfiðleika. Kærð var synjun Reykjavíkurborgar á umsókn um styrk á grundvelli 24. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Þar sem kærandi hafði ekki notið fjárhagsaðstoðar sér til framfærslu undanfarna sex mánuði eða lengur, sbr. a-lið 24. gr. reglnanna, var hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 54/2014 - 26.11.2014

Félagsleg leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði d-liðar 4. gr. reglna Reykjavíkurborgar um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 52/2014 - 26.11.2014

Fjárhagsaðstoð. Lán til tryggingar húsaleigu. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 23. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 47/2014 - 26.11.2014

Félagsleg leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Leigusamningi kæranda sagt upp þar sem hann var yfir tekjumörkum c-liðar 4. gr. reglna Reykjavíkurborgar um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur. Mat sveitarfélagsins á því hvort kærandi uppfyllti undanþáguákvæði b-liðar 5. gr. reglnanna var ekki talið fullnægjandi. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 46/2014 - 26.11.2014

Sérstakar húsaleigubætur. Skilyrði 3. tölul. a-liðar 4. gr. reglna um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í sveitarfélaginu Árborg ekki uppfyllt. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir sveitarfélagið að leggja mat á hvort kærandi uppfylli undanþáguákvæði 3. mgr. 5. gr. reglnanna.

Mál nr. 53/2014 - 5.11.2014

Fjárhagsaðstoð. Styrkur til greiðslu innritunar- og bókakostnaðar. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 18. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 50/2014 - 5.11.2014

Aflétting krafna, umfram söluverð, við frjálsa sölu. Greiðslubyrði af eigninni umfram greiðslugetu kæranda. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað aftur til Íbúðalánasjóðs til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 33/2014 - 5.11.2014

Íbúðalánasjóður. Ágreiningur um endurútreikning Íbúðalánasjóðs vegna leiðréttingar lána í 110% veðsetningarhlutfall af verðmæti fasteignar kæranda. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir sjóðinn að taka mál kæranda til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 48/2014 - 22.10.2014

Fjárhagsaðstoð. Styrkur vegna húsbúnaðar. Kærandi naut ekki fjárhagsaðstoðar frá Reykjavíkurborg líkt og gert er að skilyrði í 19. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 41/2014 - 22.10.2014

Aflétting krafna, umfram söluverð, við frjálsa sölu. Greiðslubyrði af eigninni umfram greiðslugetu kæranda. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað aftur til Íbúðalánasjóðs til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 43/2014 - 8.10.2014

Fjárhagsaðstoð. Styrkur til fyrirframgreiðslu húsaleigu. Kærandi naut ekki fjárhagsaðstoðar frá Reykjavíkurborg líkt og gert er að skilyrði í 23. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 42/2014 - 8.10.2014

Félagsleg leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Skilyrði c-og d- liða 4. gr. reglna um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík ekki uppfyllt. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 38/2014 - 8.10.2014

Fjárhagsaðstoð. Kærandi sinnti ekki skyldu sinni samkvæmt 3. gr. reglna Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 28/2014 - 8.10.2014

Aflétting krafna, umfram söluverð, við frjálsa sölu. Synjun Íbúðalánasjóðs átti sér ekki stoð í skilyrðum stjórnar sjóðsins. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað aftur til Íbúðalánasjóðs til nýrrar meðferðar. Þeim þætti málsins er leit að lengri samþykkisfresti á grundvelli laga nr. 130/2013 vísað frá.

Mál nr. 40/2014 - 16.9.2014

Félagsleg leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Ekki lá fyrir stjórnvaldsákvörðun, sbr. 1. mgr. 63. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Kæru vísað frá.    

Mál nr. 37/2014 - 16.9.2014

Húsaleigubætur. Ágreiningur um fjárhæð húsaleigubóta til handa kæranda. Húsaleigubætur réttilega reiknaðar út frá tekjum hans. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 35/2014 - 16.9.2014

Félagsleg leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Umsókn kæranda samþykkt undir rekstri málsins hjá úrskurðarnefndinni. Lögvarðir hagsmunir kæranda af efnislegri úrlausn málsins ekki lengur til staðar. Kæru vísað frá.

Mál nr. 30/2014 - 16.9.2014

Fjárhagsaðstoð. Hafnarfjarðarbæ heimilt að greiða kæranda skerta fjárhagsaðstoð í samræmi við 1. mgr. 3. gr. reglna um fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 26/2014 - 3.9.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Fjárhagsaðstoð til kæranda ekki rétt reiknuð. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til Hafnarfjarðarbæjar til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 24/2014 - 3.9.2014

Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Greiðsluerfiðleikamat ekki framkvæmt með réttum hætti. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 23/2014 - 3.9.2014

Fjárhagsaðstoð. Kærandi fékk skerta fjárhagsaðstoð þar sem hann bar ekki kostnað vegna húsnæðis, sbr. 1. mgr. 15. gr. reglna Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð. Umsókn kæranda um sérstaka aðstoð vegna barna synjað þar sem kærandi var yfir tekjumörkum 30. gr. reglnanna. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 14/2014 - 3.9.2014

Málefni fatlaðs fólks. Ferðaþjónusta. Málið ekki tækt til efnislegrar ákvörðunar og því vísað frá.

Mál nr. 13/2014 - 3.9.2014

Félagsleg leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Skilyrði b-og d- liða 4. gr. reglna um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík ekki uppfyllt. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 5/2014 - 3.9.2014

Málefni fatlaðs fólks. Mat Reykjavíkurborgar á þjónustuþörf kæranda staðfest.

Mál nr. 98/2011 - 20.8.2014

110%. Endurupptaka. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Fasteignamat hærra en markaðsvirði. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli fasteignamats.

Mál nr. 36/2014 - 20.8.2014

Húsaleigubætur. Vestmannaeyjabæ heimilt að fella niður greiðslu húsaleigubóta þar sem kærandi flutti lögheimili sitt í annað sveitarfélag. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 34/2014 - 20.8.2014

Húsaleigubætur. Kærandi sótti um húsaleigubætur aftur í tímann. Reykjavíkurborg var heimilt að synja um greiðslu húsaleigubóta aftur í tímann þar sem sækja ber um húsaleigubætur fyrir hvert almanaksár og skal umsókn hafa borist eigi síðar en 16. dag fyrsta greiðslumánaðar, sbr. 2. og 3. mgr. 10. gr. laga um húsaleigubætur nr. 138/1997. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 32/2014 - 20.8.2014

Veðlánaflutningur. Íbúðalánasjóður lagði ekki mat á hvort svo sérstaklega stæði á að heimilt væri að víkja frá reglum um 80% veðmörk fasteignar við veðlánaflutning. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 18/2014 - 20.8.2014

Húsaleigubætur. Ekki heimilt að synja kæranda um húsaleigubætur á þeirri forsendu að leigusali væri með lögheimili í íbúð kæranda. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir sveitarfélagið að taka málið til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 27/2014 - 16.7.2014

Félagsleg leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Upplýsingar um tekjur og eignir eiginkonu kæranda, sbr. c-lið 1. mgr. 4. gr. reglna Reykjavíkurborgar um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur, lágu ekki fyrir. Ekki heimild til þess að veita undanþágu frá skilum á gögnum sem nauðsynleg eru til að leggja mat á hvort skilyrði 4. gr. reglnanna séu uppfyllt. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 25/2014 - 16.7.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðstoð vegna sérstakra erfiðleika. Kærð var synjun Reykjavíkurborgar á umsókn um styrk á grundvelli 24. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Þar sem kærandi hafði ekki notið fjárhagsaðstoðar sér til framfærslu undanfarna sex mánuði eða lengur, sbr. a-lið 24. gr. reglnanna, var hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 20/2014 - 16.7.2014

Aflétting krafna, umfram söluverð, við frjálsa sölu. Íbúðalánasjóði rétt að synja beiðni kærenda þar sem greiðslugeta var fyrir hendi. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 15/2014 - 16.7.2014

Fjárhagsaðstoð. Sérstök aðstoð vegna stuðningsvinnu og/eða annarra sérstakra aðstæðna. Kærð var synjun Reykjavíkurborgar á umsókn um styrk vegna ferðakostnaðar barna kæranda. Þar sem ekki var um að ræða umfangsmikla stuðningsáætlun, sbr. b-lið 27. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð, var hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 4/2014 - 16.7.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðstoð til foreldra vegna barna á þeirra framfæri. Kærð var synjun Reykjavíkurborgar á umsókn um styrk á grundvelli 16. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Þar sem ekki lá fyrir samkomulag um félagslega aðstoð, sbr. b-lið 16. gr. reglnanna var hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 21/2014 - 18.6.2014

Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Íbúðalánasjóði rétt að synja beiðni kæranda um greiðsluerfiðleikaaðstoð þar sem greiðsluvandi var ekki fyrir hendi. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 1/2014 - 18.6.2014

Málefni fatlaðs fólks. Umsókn kæranda um skammtímavistun synjað. Ekki lagt mat á þjónustuþörf kæranda, sbr. 3. mgr. 5. gr. laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 31/2014 - 4.6.2014

Synjun um þátttöku í viðgerðarkostnaði ekki talin stjórnvaldsákvörðun, sbr. 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Kæru vísað frá.

Mál nr. 19/2014 - 4.6.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Kæra barst að liðnum hinum þriggja mánaða kærufresti 1. mgr. 63. gr. laga um félagsþjónustu nr. 40/1991. Ekki talin skilyrði til að taka kæruna til efnislegrar meðferðar á grundvelli 1. eða 2. tölul. 1. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Kæru vísað frá.

Mál nr. 17/2014 - 4.6.2014

Sérstakar húsaleigubætur. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 15. gr. reglna um úthlutun á almennu leiguhúsnæði hjá Hafnarfjarðarbæ og sérstakar húsaleigubætur um lögheimili. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 12/2014 - 4.6.2014

Félagsleg leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Skilyrði b-liðar 4. gr. reglna um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík ekki uppfyllt. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir sveitarfélagið að leggja mat á hvort kærandi uppfylli undanþáguákvæði b-liðar 5. gr. reglnanna.

Mál nr. 11/2014 - 4.6.2014

Félagsleg leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Eignastaða kæranda yfir eignamörkum c-liðar 4. gr. reglna um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 10/2014 - 4.6.2014

Fjárhagsaðstoð. Kærandi krafinn um þvagsýni í tengslum við umsókn hans um fjárhagsaðstoð án lagaheimildar. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 7/2014 - 4.6.2014

Húsaleigubætur. Ekki heimilt að synja kæranda um húsaleigubætur á þeirri forsendu að barnsfaðir hennar væri búsettur á heimili hennar. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir sveitarfélagið að taka málið til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 71/2013 - 21.5.2014

Fjárhagsaðstoð. Umsókn kærenda synjað þar sem þau voru í lánshæfu námi, sbr. gr. 4.3.7 reglna Reykjanesbæjar um fjárhagsaðstoð, án þess að meta aðstæður kærenda sérstaklega og kanna hvort þau nytu réttar til láns hjá LÍN. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 42/2011 - 21.5.2014

110%. Endurupptaka. Bifreið kæranda átti ekki að koma til frádráttar niðurfærslu veðlána hjá Íbúðalánasjóði þar sem hún var ekki í hans eigu þann 1. janúar 2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka málið til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 9/2014 - 21.5.2014

Fjárhagsaðstoð. Námsstyrkur. Umsókn kæranda synjað þar sem aðstæður hans féllu ekki að skilyrðum 18. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Mál kæranda ekki rannsakað nægjanlega, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 67/2013 - 7.5.2014

Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Ekki tekið tillit til láns frá LÍN í greiðsluerfiðleikamati. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 66/2013 - 7.5.2014

Aflétting krafna, umfram söluverð, við frjálsa sölu. Íbúðalánasjóði rétt að synja beiðni kæranda þar sem hann átti aðrar eignir til greiðslu kröfunnar. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 64/2014 - 7.5.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Umsókn kæranda synjað þar sem maki var í lánshæfu námi, sbr. 19. gr. reglna um fjárhagsaðstoð í Garðabæ án þess að fram færi mat á raunverulegum aðstæðum þeirra. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 41/2013 - 7.5.2014

Veðlánaflutningur. Aðfinnslur. Synjun Íbúðalánasjóðs um undanþágu frá reglum um 80% veðmörk fasteignar við veðlánaflutning staðfest.

Mál nr. 8/2014 - 7.5.2014

Íbúðalánasjóður. Ekki lá fyrir stjórnvaldsákvörðun, sbr. 1. mgr. 42. gr. laga um húsnæðismál nr. 44/1998. Kæru vísað frá.     

Mál nr. 3/2014 - 7.5.2014

Fjárhagsaðstoð. Kærð var ákvörðun sveitarfélags að lækka viðmiðunarfjárhæð fjárhagsaðstoðar. Ekki talið til valdheimilda nefndarinnar að úrskurða um fjárhæð fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga. Kæru vísað frá.

Mál nr. 2/2014 - 7.5.2014

Félagsleg heimaþjónusta. Aðfinnslur. Umsókn kæranda samþykkt. Lögvarðir hagsmunir af efnislegri úrlausn málsins ekki lengur til staðar. Kæru vísað frá.

Mál nr. 70/2013 - 9.4.2014

Fjárhagsaðstoð. Kærandi bjó í foreldrahúsum og átti því einungis rétt á hálfri grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar, sbr. 11. gr. reglna um fjárhagsaðstoð hjá Hafnarfjarðarbæ. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 69/2013 - 9.4.2014

Fjárhagsaðstoð. Kærandi átti hlutabréf að verðmæti 500.000 krónur. Fyrirtækið var hvorki afskráð né tekið til gjaldþrotaskipta og því talið að kærandi ætti eignir umfram íbúðarhúsnæði, sbr. 5. mgr. 12. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 65/2013 - 9.4.2014

Húsaleigubætur. Kærandi sótti um húsaleigubætur aftur í tímann. Hafnarfjarðarbæ rétt að synja um greiðslu húsaleigubóta aftur í tímann þar sem sækja ber um húsaleigubætur fyrir hvert almanaksár og skal umsókn hafa borist eigi síðar en 16. dag fyrsta greiðslumánaðar, sbr. 2. og 3. mgr. 10. gr. laga um húsaleigubætur nr. 138/1997. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 52/2013 - 9.4.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Tekjur kæranda voru yfir viðmiðunarmörkum 33. gr. reglna Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 42/2013 - 9.4.2014

Fjárhagsaðstoð. Endurupptaka. Ríkisskattstjóri samþykkti leiðréttingu á skattframtali kæranda. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Reykjavíkurborg að taka málið til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 147/2011 - 27.3.2014

110%. Endurupptaka. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Veðrými á aðfararhæfum eignum svarar ekki að öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu veðkröfu, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli endurskoðaðs verðmats.

Mál nr. 63/2013 - 27.3.2014

Eftirstöðvar veðskulda. Krafa um greiðslu eftirstöðva veðskuldar eftir nauðungarsölu ekki talin stjórnvaldsákvörðun, sbr. 1. mgr. 42. gr. laga um húsnæðismál nr. 44/1998. Kæru vísað frá.

Mál nr. 62/2013 - 27.3.2014

Fjárhagsaðstoð. Námsstyrkur. Mat sveitarfélagsins á því hvort kærandi uppfyllti skilyrði c-liðar 18. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg var ekki fullnægjandi. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 61/2013 - 27.3.2014

Félagsleg leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Tekjur kæranda voru yfir tekjumörkum c-liðar 4. gr. reglna um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík. Mat sveitarfélagsins á því hvort kærandi uppfyllti undanþáguákvæði b-liðar 1. mgr. 5. gr. reglnanna, vegna mikilla félagslegra erfiðleika, var ekki talið fullnægjandi. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 60/2013 - 27.3.2014

Félagsleg leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Tekjur kæranda voru yfir tekjumörkum c-liðar 4. gr. reglna um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík. Mat sveitarfélagsins á því hvort kærandi uppfyllti undanþáguákvæði b-liðar 1. mgr. 5. gr. reglnanna, vegna mikilla félagslegra erfiðleika, var ekki talið fullnægjandi. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 56/2013 - 27.3.2014

Fjárhagsaðstoð. Styrkur til tryggingar leiguhúsnæðis. Kærandi naut ekki fjárhagsaðstoðar frá Reykjavíkurborg og tekjur kæranda voru yfir viðmiðunarmörkum 23. gr., sbr. 11. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 53/2013 - 27.3.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Synjun á umsókn kæranda um fjárhagsaðstoð í júlí 2013 felld úr gildi þar sem aðstæður kæranda voru ekki rannsakaðar nægjanlega, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Synjun á umsókn kæranda um fjárhagsaðstoð í september staðfest þar sem kærandi átti eignir umfram íbúðarhúsnæði, sbr. 4.3.4. gr. reglna um félagsþjónustu í Reykjanesbæ.

Mál nr. 50/2013 - 27.3.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Tekjur kæranda hærri en grunnfjárhæð 1. mgr. 16. gr. reglna Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 58/2013 - 12.3.2014

Félagsleg leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Aðstæður kæranda metnar til 5 stiga, ekki lagt mat á hvort veita ætti kæranda stig vegna umgengni við barn. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 51/2013 - 12.3.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðstoð vegna sérstakra erfiðleika. Aðfinnslur. Kærð var synjun Reykjavíkurborgar á umsókn um styrk á grundvelli 24. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Þar sem tekjur kæranda voru hærri en grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar var skilyrði a-liðar 24. gr. reglnanna ekki uppfyllt. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 48/2013 - 12.3.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðstæður kæranda ekki metnar með fullnægjandi hætti. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 43/2013 - 12.3.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Umsókn kæranda synjað þar sem hann var í lánshæfu námi, sbr. 5. lið 7. gr. reglna Borgarbyggðar um fjárhagsaðstoð án þess að fram færi mat á raunverulegum aðstæðum kæranda. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 38/2013 - 12.3.2014

Fjárhagsaðstoð. Umsókn kæranda synjað þar sem hann var í lánshæfu námi, sbr. 15. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð án þess að fram færi mat á raunverulegum aðstæðum kæranda. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 47/2013 - 26.2.2014

Fjárhagsaðstoð. Húsbúnaðarstyrkur. Aðfinnslur. Tekjur kæranda voru hærri en grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar og fullnægði kærandi því ekki skilyrðum a- og d-liðar 19. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. B- og c-liður áttu ekki við. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál 45/2013 - 26.2.2014

Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Aðfinnslur. Íbúðalánasjóði rétt að synja kæranda um greiðsluerfiðleikaaðstoð þar sem greiðslubyrði kæranda eftir lok úrræða hefði ekki rúmast innan greiðslugetu hans, sbr. 4. tölul. 4. gr. reglugerðar nr. 584/2001. Hin kærða ákvörðun staðfest

Mál nr. 42/2013 - 26.2.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Samkvæmt skattframtali kæranda átti hann hlutabréf að verðmæti 1.000.000 kr. Fyrirtækið var hvorki afskráð eða tekið til gjaldþrotaskipta og því talið að kærandi ætti eignir umfram íbúðarhúsnæði, sbr. 5. mgr. 12. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 42/2011 - 26.2.2014

110%. Endurupptaka. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Veðrými á aðfararhæfum eignum svarar ekki að öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu veðkröfu, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli endurskoðaðs verðmats.

Mál nr. 39/2013. - 12.2.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Kærandi átti bankainnstæðu að fjárhæð 620.549 kr. Talið að bankainnstæða teldist til eigna umfram íbúðarhúsnæði, sbr. 19. gr. reglna Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 37/2013. - 12.2.2014

110%. Úrskurðarnefndin hefur komist að þeirri niðurstöðu í úrskurði í máli nr. 52/2011 frá 14. september 2011 að kærandi og foreldrar hennar teljist öll lántakendur í skilningi 1. gr. laga nr. 29/2011 en ekki kærandi ein. Ekki fallist á röksemdir kæranda um að eignir foreldra hennar komi ekki til lækkunar niðurfærslu veðlána. Hin kærða ákvörðun staðfest

Mál nr. 33/2013. - 12.2.2014

Fjárhagsaðstoð. Styrkur vegna sérstakra erfiðleika. Aðfinnslur. Tekjur kæranda voru hærri en grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar og var því skilyrði a-liðar 1. mgr. 24. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg  ekki fullnægt. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 32/2013. - 12.2.2014

Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Íbúðalánasjóði rétt að synja kæranda um greiðsluerfiðleikaaðstoð þar sem greiðslubyrði kæranda eftir lok úrræða hefði ekki rúmast innan greiðslugetu hans, sbr. 4. tölul. 4. gr. reglugerðar nr. 584/2001. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 31/2013. - 12.2.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Talið að þegar kærandi sótti um fjárhagsaðstoð hjá hafi hann ekki stundað nám sem lánshæft er hjá LÍN og því hafi borið að leggja mat á hvort skilyrðum 26. gr. reglnanna hafi verið fullnægt. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 181/2011- endurupptaka. - 29.1.2014

110%. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Fasteignamat hærra en markaðsvirði. Veðrými á aðfararhæfum eignum svarar ekki að öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu veðkröfu, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli fasteignamats.

Mál nr. 163/2011- endurupptaka. - 29.1.2014

110%. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Fasteignamat hærra en markaðsvirði. Veðrými á aðfararhæfum eignum svarar ekki að öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu veðkröfu, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli fasteignamats.

Mál nr. 30/2013. - 29.1.2014

Húsaleigubætur. Kærandi sótti um húsaleigubætur aftur í tímann. Reykjavíkurborg rétt að synja um greiðslu húsaleigubóta aftur í tímann þar sem sækja ber um húsaleigubætur fyrir hvert almanaksár og að umsókn skal hafa borist eigi síðar en 16. dag fyrsta greiðslumánaðar, sbr. 2. og 3. mgr. 10. gr. laga um húsaleigubætur nr. 138/1997. Hin kærða ákvörðun er staðfest.

Mál nr. 29/2013. - 29.1.2014

Fjárhagsaðstoð. Styrkur vegna sérstakra erfiðleika. Aðfinnslur. Meðalmánaðartekjur kæranda undanfarna sex mánuði fyrir umsókn hennar voru hærri en grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar og var því skilyrði a-liðar 1. mgr. 24. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg ekki fullnægt. Þegar af þeirri ástæðu bar að synja kæranda um styrk vegna sérstakra erfiðleika á grundvelli 24. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Hin kærða ákvörðun verður því staðfest.

Mál nr. 28/2013. - 29.1.2014

Húsaleigubætur. Aðfinnslur. Kærandi sótti um húsaleigubætur aftur í tímann. Kærandi á ekki rétt á húsaleigubótum aftur í tíman þar sem sækja beri um húsaleigubætur fyrir hvert almanaksár og að umsókn skuli hafa borist eigi síðar en 16. dag fyrsta greiðslumánaðar, sbr. 2. og 3. mgr. 10. gr. laga um húsaleigubætur, nr. 138/1997. Ákvörðun sveitarfélagsins Garðs um að greiða kæranda húsaleigubætur í einn mánuð aftur í tímann er því í andstöðu við framangreind lagaákvæði. Með vísan til þess að um ívilnandi ákvörðun sé að ræða verður ekki við henni haggað. Hin kærða ákvörðun er staðfest.

Mál nr. 27/2013. - 29.1.2014

Húsbúnaðarstyrkur. Aðfinnslur. Reykjavíkurborg rétt að synja kæranda um húsbúnaðarstyrk þar sem skilyrði 19. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg voru ekki uppfyllt. Hin kærða ákvörðun verður því staðfest.

Mál nr. 25/2013. - 29.1.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Kærandi sótti um styrk vegna verklegs náms. Í reglum um félagsþjónustu í Reykjanesbæ er ekki að finna ákvæði sem kveða á um styrkveitingar til greiðslu náms eða námskeiða það er því mat úrskurðarnefndarinnar að kærandi hafi ekki átt rétt á slíkum styrk. Þar sem tekjur kæranda voru hærri en grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar átti kærandi ekki rétt á fjárhagsaðstoð á grundvelli annarra ákvæða reglnanna. Ákvörðun sveitarfélagsins um að veita kæranda lán er staðfest.

Mál nr. 109/2011- endurupptaka - 15.1.2014

 

110%. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Veðrými á aðfararhæfum eignum svarar ekki að öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu veðkröfu, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli endurskoðaðs verðmats.

Mál nr. 83/2011- endurupptaka - 15.1.2014

110%. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Fasteignamat hærra en markaðsvirði. Veðrými á aðfararhæfum eignum svarar ekki að öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu veðkröfu, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli fasteignamats.

Mál nr. 26/2013. - 15.1.2014

Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Íbúðalánasjóði rétt að synja kæranda um greiðsluerfiðleikaaðstoð þar sem greiðslubyrði kæranda eftir lok úrræða hefði ekki rúmast innan greiðslugetu hans, sbr. 4. tölul. 4. gr. reglugerðar nr. 584/2001. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 23/2013. - 15.1.2014

Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Íbúðalánasjóði rétt að synja kæranda um greiðsluerfiðleikaaðstoð þar sem greiðslubyrði kæranda eftir lok úrræða hefði ekki rúmast innan greiðslugetu hans, sbr. 4. tölul. 4. gr. reglugerðar nr. 584/2001. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 22/2013. - 15.1.2014

Húsnæðislán. Íbúðalánasjóði rétt að synja kæranda um húsnæðislán vegna kaupa á fasteign þar sem hún var eigandi fasteignarinnar þegar hún sótti um lánið. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 21/2013. - 15.1.2014

110%. Endurskoðað verðmat. Ekkert sem sýnir fram á að bankainnstæða hafi verið handveðsett. Íbúðalánasjóði rétt að líta svo á að bankainnstæða teljist til aðfararhæfra eigna. Fyrirliggjandi verðmat  í samræmi við verðmæti fasteignarinnar. Hin kærða ákvörðun staðfest. Vaxtakröfu vísað frá.

Mál nr. 19/2013. - 15.1.2014

Endurupptaka. Engar formkröfur eru gerðar til beiðni um endurupptöku í 24. gr. stjórnsýslulaga. Líta ber á ósk kæranda um að mál hans yrði endurskoðað, sem barst Íbúðalánasjóði með tölvupósti innan þriggja mánaða frá birtingu ákvörðunar, sem endurupptökubeiðni. Endurupptökubeiðni byggðist á því að ófullnægjandi upplýsingar hafi legið fyrir um veðrými á hlutafjáreign hans. Ekki liggur fyrir hvert sé raunverulegt mat hlutafjárins eða hvort mat Íbúðalánasjóðs hafi verið stutt annarri rannsókn en á skattframtali kæranda. Lagt fyrir sjóðin að endurupptaka mál kæranda.

Mál nr. 16/2013. - 15.1.2014

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Kærandi var hvorki skráður eigandi húsnæðis né með þinglýstan leigusamning og því skal honum reiknast hálf grunnfjárhæð á mánuði að frádregnum eigin tekjum, sbr. 3. mgr. 11. gr. reglna Sveitarfélagsins Árborgar um fjárhagsaðstoð. Ákvörðun sveitarfélagsins um greiðslu hálfrar fjárhagsaðstoðar til kæranda fyrir júní, júlí og september 2012 verður því staðfest. Kærandi skráði sig ekki vikulega hjá félagsþjónustunni og átti því að missa hlutfallslega rétt til fjárhagsaðstoðar í ágúst 2012, sbr. 6. tölul. 1. mgr., sbr. 3. mgr. 8. gr. reglnanna. Ákvörðun sveitarfélagsins um að synja kæranda um fjárhagsaðstoð vegna þessa er felld úr gildi.

Mál nr. 95/2011 - 15.1.2014

110%. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Veðrými á aðfararhæfum eignum svarar ekki að öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu veðkröfu, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli endurskoðaðs verðmats.

Mál nr. 155/2011 - endurupptaka. - 11.12.2013

110%. Endurupptaka. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Veðrými á aðfararhæfum eignum svarar ekki að öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu veðkröfu, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli endurskoðaðs verðmats.

Mál nr. 55/2013. - 11.12.2013

Fjárhagsaðstoð. Kæra barst að liðnum hinum þriggja mánaða kærufresti 2. málsl. 1. mgr. 42. gr. laga um húsnæðismál nr. 44/1998. Ekki talin skilyrði til að taka kæruna til efnislegrar meðferðar á grundvelli 1. eða 2. tölul. 1. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Kærunni var því vísað frá.

Mál nr. 49/2013. - 11.12.2013

110%. Kæra barst að liðnum rúmum tveimur árum frá því að ákvörðun var tilkynnt kæranda og því óheimilt að taka hana til efnislegrar meðferðar, sbr. 2. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Kærunni var því vísað frá.

Mál nr. 18/2013. - 11.12.2013

Sérstakar húsaleigubætur. Aðstæður kæranda taldar réttilega metnar. Kærandi fullnægði því ekki skilyrði b-liðar 7. gr. reglna um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík um að aðstæður einstaklings með eitt barn skuli vera metnar til 11 stiga eða meira svo heimilt sé að bjóða viðkomandi sérstakar húsaleigubætur. Hin kærða ákvörðun var því staðfest.

Mál nr. 9/2012 - endurupptaka - 11.12.2013

110%. Endurupptaka. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Veðrými á aðfararhæfum eignum svarar ekki að öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu veðkröfu, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli endurskoðaðs verðmats.

Mál nr. 54/2013. - 4.12.2013

110% og eftirstöðvar veðskuldar. Krafa um greiðslu eftirstöðva veðskuldar eftir nauðungarsölu ekki talin stjórnvaldsákvörðun og kæru hvað það varðar vísað frá, sbr. 1. mgr. 42. gr. laga um húsnæðismál nr. 44/1998. Kæra á ákvörðun um endurútreikning lána barst að liðnum rúmum tveimur árum frá því að ákvörðun var tilkynnt kæranda og því vísað frá, sbr. 2. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

tur

Mál nr. 17/2013. - 4.12.2013

Sérstakar húsaleigubætur. Kærandi hafði ekki átt lögheimili síðustu þrjú ár fyrir umsóknina, sbr. b-lið 4. gr. reglna um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur. Kærandi ekki talin uppfylla a- og b-lið 5. gr. reglnanna um undanþágu frá skilyrði um lögheimili síðustu þrjú ár. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 13/2013. - 4.12.2013

Endurkaup íbúðar í kjölfar nauðungarsölu. Talið að skilyrði stjórnar Íbúðalánasjóðs fyrir sölunni hafi verið reist á málefnalegum forsendum. Þar sem kærandi fullnægði ekki skilyrðunum var hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 11/2013. - 4.12.2013

110%. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi matsgerðir í samræmi við verðmæti fasteigna. Engin fyrirliggjandi gögn um eignarhald á fasteignum sem komu til frádráttar niðurfærslu. Óljóst þótti á hvaða grundvelli fasteignarnar og torfæruhjól töldust til aðfararhæfra eigna fremur en aðrar eignir á landbúnaðarskýrslu, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 10/2013. - 4.12.2013

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Mosfellsbæ óheimilt að endurkrefja kæranda um fjárhagsaðstoð sem ákvörðuð var á grundvelli tekjuupplýsinga fyrir rangt tímabil, sbr. 1. mgr. 10. gr. reglna um fjárhagsaðstoð í Mosfellsbæ. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir sveitarfélagið að endurgreiða kæranda fjárhæðina.

Mál nr.  6/2013. - 4.12.2013

Fjárhagsaðstoð. Lán vegna sérstakra erfiðleika. Aðfinnslur. Tekjur kæranda voru yfir grunnfjárhæð undanfarna sex mánuði og skilyrði 2. mgr. 25. gr. reglna um fjárhagsaðstoð hjá Félagsþjónustu Grindavíkur því ekki fullnægt. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 105/2011- endurupptaka - 20.11.2013

110%. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Veðrými á aðfararhæfum eignum svarar ekki að öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu veðkröfu, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli endurskoðaðs verðmats.

Mál nr. 59/2011- endurupptaka - 20.11.2013

110%. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Veðrými á aðfararhæfum eignum svarar ekki að öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu veðkröfu, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli endurskoðaðs verðmats.

Mál nr. 14/2013. - 20.11.2013

Yfirtaka láns. Leita bar samþykkis Íbúðalánasjóðs um yfirtöku kæranda á öllum lánum seljenda fasteignarinnar sem ætlað var að hvíla áfram á eigninni, sbr. 16. gr. reglugerðar nr. 522/2004. Kærandi óskaði einungis eftir yfirtöku hluta þeirra lána. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 9/2013. - 20.11.2013

Sérstakar húsaleigubætur. Aðstæður kæranda metnar til fjögurra stiga en í þágildandi 15. gr. reglna um úthlutun á almennu leiguhúsnæði hjá Hafnarfjarðarbæ og sérstakar húsaleigubætur var einungis heimilt að greiða sérstakar húsaleigubætur til þeirra sem metnir voru með 6-10 stig. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 8/2013. - 20.11.2013

Fjárhagsaðstoð. Sérstakur styrkur. Ekki nægjanlegar upplýsingar um hvort aðstæður kæranda hafi verið frábrugðnar annarra í endurhæfingarúrræðinu Grettistaki sem fengið hafa styrk til kaupa á strætókorti, sbr. a-lið 27. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 3/2013. - 20.11.2013

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. 50% lækkun á grunnfjárhagsaðstoð vegna þess að kærandi var settur á bið eftir atvinnuleysisbótum átti sér ekki stoð í 3. gr. reglna um um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Kærandi átti rétt á fjárhagsaðstoð, sbr. 1. mgr. 12. gr., sbr. 1. mgr. 11. gr. reglnanna. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 86/2011- endurupptaka - 6.11.2013

110%. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Veðrými á aðfararhæfum eignum svarar ekki að öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu veðkröfu, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli endurskoðaðs verðmats.

Mál nr. 12/2013. - 6.11.2013

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Tekjur kæranda á viðmiðunartímabili skv. 1. mgr. 12. gr. reglna fjölskyldu- og fræðslusviðs Vestmannaeyjabæjar um fjárhagsaðstoð voru hærri en grunnfjárhæð og kærandi átti því ekki rétt á fjárhagsaðstoð, en hann hafði fengið greidda hálfa. Málskot til nefndarinnar ekki talið geta leitt til óhagstæðari niðurstöðu fyrir kæranda enda um að ræða framfærslugreiðslur. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 53/2012. - 23.10.2013

110%. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat  í samræmi við verðmæti fasteignarinnar. Ekki talið upplýst hvort hlutabréf teldust aðfararhæf eign í skilningi laga nr. 90/1989 sem kæmu til frádráttar niðurfærslu veðlána, sbr. 3. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka málið til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 50/2012. - 23.10.2013

110%. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Veðrými á aðfararhæfum eignum svarar ekki að öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu veðkröfu, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli endurskoðaðs verðmats.

Mál nr. 15/2013. - 23.10.2013

Fjárhagsaðstoð. Styrkur til tryggingar leiguhúsnæðis. Tekjur kæranda voru yfir viðmiðunarmörkum 23. gr., sbr. 11. gr., reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Hin kærða ákvörðun var því staðfest.

Mál  nr. 13/2012 - 23.10.2013

Húsaleigubætur. Endurupptaka. Aðfinnslur. Dóttir kæranda stundaði nám í lengur en sex mánuði árið 2010 og bar því að undanskilja tekjur hennar, sbr. 1. mgr. 9. gr. laga um húsaleigubætur nr. 138/1997, við ákvörðun um húsaleigubætur til kæranda fyrir árið 2010. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi að hluta og vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 1/2013. - 23.10.2013

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Ekki talið upplýst hvort lán frá móður kæranda teldist til skattskyldra tekna, sbr. 4. tölul. 7. gr. A laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, sbr. 18. gr. reglna Kópavogsbæjar, sem kæmi til frádráttar við ákvörðun um fjárhæð fjárhagsaðstoðar. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og vísað til löglegar meðferðar.

Mál nr. 95/2012- endurupptaka - 9.10.2013

Tímabundin aflétting láns. Endurupptaka. Aðfinnslur. Íbúðalánasjóði bar að leggja mat á hvort flutningur veðlánsins yfir á aðra fasteign í eigu annars kærenda teldist gild trygging skv. 3. málsl. 32. gr. reglugerðar nr. 522/2004. Þar sem sjóðurinn hefur einvörðungum metið bankaábyrgð gilda tryggingu og sjóðurinn samþykkti að heimila afléttingu lánsins gegn fullnægjandi bankaábyrgð á greiðslu alls lánsins var hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 95/2012- endurupptaka - 9.10.2013

Tímabundin aflétting láns. Endurupptaka. Aðfinnslur. Íbúðalánasjóði bar að leggja mat á hvort flutningur veðlánsins yfir á aðra fasteign í eigu annars kærenda teldist gild trygging skv. 3. málsl. 32. gr. reglugerðar nr. 522/2004. Þar sem sjóðurinn hefur einvörðungum metið bankaábyrgð gilda tryggingu og sjóðurinn samþykkti að heimila afléttingu lánsins gegn fullnægjandi bankaábyrgð á greiðslu alls lánsins var hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 91/2012. - 9.10.2013

110%. Aðfinnslur vegna birtingar ákvörðunar. Ekki fallist á með kæranda að miða hafi átt við fasteignamat, sbr. 3. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Miðað við stöðu veðkrafna 1. janúar 2011, sbr. 1. gr. laganna. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat  í samræmi við verðmæti fasteignarinnar. Hin kærða ákvörðun staðfest.

 

Mál nr. 90/2012. - 9.10.2013

110%. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli endurskoðaðs verðmats.

Mál nr. 88/2012. - 9.10.2013

Gjaldfelling veðskuldabréfa. Samþykkis Íbúðalánasjóðs ekki aflað um yfirtöku kaupanda fasteignar á þeim lánum sem ætlað var að hvíla áfram á eigninni og sjóðnum því heimilt að gjaldfella skuldabréf kæranda, sbr. 16. gr. reglugerðar nr. 522/2004. Hin kærða ákvörðun staðfest.

 

Mál nr. 46/2012. - 9.10.2013

110%. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun á grundvelli endurskoðaðs verðmats.

Mál nr. 40/2012. - 9.10.2013

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur vegna afhendingu gagna. Kæra barst að liðnum kærufresti, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 42. gr. laga um húsnæðismál, nr. 44/1998. Ekki talið að skilyrðum 1. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 væri fullnægt. Kæru vísað frá.

Mál nr. 18/2012. - 9.10.2013

110%. Miðað við matsgerðir Íbúðalánasjóðs, sbr. 3. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 96/2012. - 11.9.2013

Fjárhagsaðstoð. Styrkur vegna fyrirframgreiðslu húsaleigu. Kærandi átti ekki rétt á styrk þar sem ekki var liðið ár frá því henni hafði verið veittur fyrri styrkur, sbr. 23. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg.

Mál nr. 94/2012. - 11.9.2013

110%. Miðað skal við stöðu veðkrafna 1. janúar 2011, sbr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 70/2012. - 11.9.2013

110%. Kærufrestur. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of lágt. Miðað við fyrirliggjandi verðmat. Hin kærða ákvörðun staðfest.

 

Mál nr. 4/2013. - 11.9.2013

Þjónustuíbúð. Kærandi átti ekki rétt á þjónustuíbúð þar sem hann átti fasteign sem var yfir meðalverði á tveggja herbergja íbúð á höfuðborgarsvæðinu, sbr. c-lið 4. gr. reglna Reykjavíkurborgar um þjónustuíbúðir fyrir aldraða. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 86/2012. - 11.9.2013

Námsstyrkur. Umsókn kæranda synjað þar sem hann var í lánshæfu námi, sbr. 23. gr. reglna Kópavogsbæjar um fjárhagsaðstoð án þess að fram færi mat á raunverulegum aðstæðum kæranda um hvort hann nyti réttar til láns hjá LÍN. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og vísað til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 98/2012. - 11.9.2013

Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Greiðslubyrði kæranda eftir lok úrræða ekki talin rúmast innan greiðslugetu, sbr. 4. tölul. 4. gr. reglugerðar nr. 584/2001, miðað við tekjur hans áður en til tekjulækkunar kom, sbr. 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 93/2012. - 28.8.2013

Sérstakar húsaleigubætur. Aðfinnslur. Mat sveitarfélagsins á því hvort kærandi uppfyllti undanþágu frá búsetuskilyrði reglna um sérstakar húsaleigubætur í Sandgerðisbæ, Garði og Vogum, vegna mikilla félagslegra erfiðleika, sbr. b-lið 4. gr., var ekki talið fullnægjandi. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað heim.

Mál nr. 89/2012. - 28.8.2013

Húsaleigubætur. Ólögráða sonur kæranda dvaldist við nám innan sveitarfélags þar sem hann átti lögheimili er námið hófst og átti því ekki rétt á húsaleigubótum, sbr. 1. og 2. mgr. 4. gr. laga nr. 138/1997 um húsaleigubætur.

Mál nr. 7/2013. - 28.8.2013

Fjárhagsaðstoð. Styrkur til að greiða tryggingu vegna húsaleigu. Aðfinnslur. Kærandi naut ekki fjárhagsaðstoðar í mánuðinum sem sótt var um og í mánuðinum á undan, sbr. 23. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg og átti því ekki rétt á styrk til að greiða tryggingu vegna húsaleigu. Hin kærða ákvörðun var því staðfest.

Mál nr. 5/2013. - 28.8.2013

Fjárhagsaðstoð. Styrkur vegna tannlækninga. Aðfinnslur. Meðaltekjur kæranda voru yfir grunnfjárhæð, sbr. 11. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Hafnarfjarðarbæ, og uppfyllti kærandi því ekki skilyrði 18. gr. reglnanna um að hafa tekjur við eða undir grunnfjárhæð. Hin kærða ákvörðun var því staðfest.

Mál nr. 85/2012. - 14.8.2013

Veðlánaflutningur. Eftir veðlánaflutning hefði veðstaða lánsins ekki uppfyllt skilyrði 3 . mgr. 19. gr. laga nr. 44/1998 þar sem fjárhæð lánsins hefði numið minna en 40% af fasteignamati íbúðarinnar, þ.e. 32%. Veðlánaflutningurinn uppfyllti því ekki skilyrði 1. mgr. 32. gr. reglugerðar nr. 522/2004, sbr. 4. mgr. 21. gr. laga um húsnæðismál. Hin kærða ákvörðun staðfest.

 

Mál nr. 77/2012. - 14.8.2013

110%. Ágreiningur um verðmæti eigna sem komu til frádráttar niðurfærslu veðlána. Íbúðalánasjóði ber að meta hvert mál og gefa umsækjanda kost á að sýna fram á raunverð eigna telji hann eignir rangt metnar í skattframtali. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað heim.

Mál nr. 73/2012. - 14.8.2013

Uppgreiðsluþóknun. Yfirlýsing skv. 3. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 522/2004. Rannsóknarskylda framsalshafa skuldabréfs. Innheimta uppgreiðsluþóknunar ekki í andstöðu við 3. mgr. 23. gr. laga nr. 44/1998. Lánayfirlit vegna fyrirhugaðrar sölu ekki talin hafa áhrif á greiðsluskyldu. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs staðfest.

Mál nr. 24/2013 - 14.8.2013

SIS-mat. 5. gr. a laga nr. 59/1992. Niðurstaða mats á stuðningsþörf fatlaðs einstaklings ekki talin til stjórnvaldsákvarðana. Engin stjórnvaldsákvörðun hafði verið tekin á grundvelli matsins. Kæru vísað frá.

Mál nr. 173/2011 - 14.8.2013

Endurupptaka. 110%. Ekki talið að úrskurður í máli kæranda hafi byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum um málsatvik. Beiðni um endurupptöku hafnað.

Mál nr. 51/2012. - 2.7.2013

110%. Ágreiningur um verðmæti hlutabréfa, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Nefndin taldi ekki einsýnt að sú aðferð sjóðsins að miða við endurreiknað eigið fé gæfi rétta niðurstöðu um verðmæti hlutabréfanna og rétt niðurstaða fengist vart nema með aðkomu sérfræðinga. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og vísað til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 40/2012. - 2.7.2013

Vextir af viðbótarláni. Íbúðalánasjóður synjaði beiðni um endurreikning vaxta af skuldabréfi. Samkvæmt skuldabréfinu voru vextir af láninu breytilegir skv. ákvörðun stjórnar Íbúðalánasjóðs, sbr. 31. gr. laga nr. 44/1998. Stjórn sjóðsins hafði ekki tekið slíka ákvörðun. Hin kærða ákvörðun því staðfest.

Mál nr. 12/2012. - 2.7.2013

110%. Endurskoðað verðmat. Fyrirliggjandi verðmat of hátt. Vveðrými á aðfararhæfum eignum svarar að öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu veðkröfu, sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 36/2012. - 2.7.2013

110%. Heimild til niðurfærslu bundin við veðlán veitt af sjóðnum. Frá niðurfærslu skal draga verðmæti aðfararhæfra eigna, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011, en ekki er í ákvæðinu vikið að öðrum skuldum umsækjenda. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 80/2012. - 19.6.2013

Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Umsókn synjað þar sem kærandi hafði þegar fengið frestun á greiðslum í þrjú ár, sbr. 2. mgr. 48. gr. laga nr. 44/1998. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 72/2012. - 19.6.2013

Fjárhagsaðstoð. Umsókn kæranda synjað hjá Reykjavíkurborg. Kæru vísað frá úrskurðarnefndinni þar sem kærandi var látinn.

Mál nr. 64/2012. - 19.6.2013

Námsstyrkur. Umsókn kæranda synjað þar sem hann var ekki talinn eiga við mikla félagslega erfiðleika að stríða, sbr. a-lið1. mgr. 18. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Enn fremur barst umsókn ekki innan frests, sbr. 18. gr. reglnanna. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 57/2012. - 19.6.2013

Ferðaþjónusta fatlaðs fólks. Aldraðir. Umsókn kæranda synjað þar sem hann hafi búið á hjúkrunarheimili. Nefndin taldi ekki upplýst hvort og hvaða almennu þjónustu kærandi ætti rétt á, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 125/1999. Sveitarfélagið hafi því ekki getað lagt mat á hvort þjónustuþörf kæranda hafi verið meiri en svo að henni yrði fullnægt innan almennrar þjónustu, sbr. 7. gr. laga nr. 59/1992. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og vísað til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 83/2012. - 5.6.2013

Ferðaþjónusta fatlaðs fólks. Aldraðir. Aðfinnslur. Umsókn kæranda synjað þar sem hún hafi búið á hjúkrunarheimili. Nefndin taldi ekki upplýst hvort og hvaða almennu þjónustu kærandi ætti rétt á, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 14. gr. laga nr. 125/1999. Sveitarfélagið hafi því ekki getað lagt mat á hvort þjónustuþörf kæranda hafi verið meiri en svo að henni yrði fullnægt innan almennrar þjónustu, sbr. 7. gr. laga nr. 59/1992. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og vísað til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 54/2012. - 5.6.2013

110%. Endurupptaka. Tvær fasteignir keyptar með kaupsamningi dags., 10. desember 2008 og 12. janúar 2009. Synjun vegna fyrrnefndrar fasteignar felld úr gildi og málinu vísað heim þar sem stofnað var til láns vegna kaupanna fyrir 31. desember 2008, sbr. 2. málsl. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Synjun vegna síðarnefndrar fasteignar staðfest þar sem stofnað var til láns vegna kaupanna eftir 31. desember 2008.

Mál nr. 52/2012 - 10.4.2013

Fjárhagsaðstoð. Aðfinnslur. Umsókn synjað, sbr. 3. og 8. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málið sent heim til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 52/2011 - 10.4.2013

Endurupptaka. Leiðrétting á úrskurðarorði. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka nýja ákvörðun.

Mál nr. 49/2012 - 3.4.2013

Aflétting krafna, umfram söluverð, við frjálsa sölu. Beiðni kæranda synjað þar sem hann átti aðrar eignir og söluverð var ekki í samræmi við markaðsverð, sbr. a- og c-liða skilyrða stjórnar Íbúðalánasjóðs. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 34/2012 - 3.4.2013

Glatað veð. Beiðni um afskrift kröfu sem glataði veð við nauðungarsölu synjað, sbr. 6. gr. reglugerðar nr. 359/2010. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 92/2012 - 13.3.2013

Fjárhagsaðstoð. Kærandi átti töluverða fjármuni á bankareikningi og umsókn hans því synjað á grundvelli 5. mgr. 12. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 71/2012 - 13.3.2013

Fjárhagsaðstoð. Umsókn kæranda um aðstoð vegna sérstakra erfiðleika til að greiða húsaleiguskuld við Félagsbústaði var synjað þar sem hann hafði ekki verið með fjárhagsaðstoð sér til framfærslu undanfarna sex mánuði eða lengur, sbr. a-lið 24. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 84/2012 - 27.2.2013

Húsaleigubætur. Krafa um framlagningu gagna á miðju bótatímabili. 15. gr. laga nr. 138/1997. Bótaréttur ekki talinn brott falinn. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi.

 

Mál nr. 22/2012 - 27.2.2013

Málefni fatlaðs fólks. Þjónustusamningur um beingreiðslu. Búseta í þjónustukjarna ekki sjálfstæðri búsetu. Synjun talin byggð á málefnalegum ástæðum. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 58/2012 - 13.2.2013

Húsaleigubætur. Bílskúr er ætlaður til annarra nota en íbúðar, sbr. 4. mgr. 7. gr. laga um húsaleigubætur nr. 138/1997. Hin kærða ákvörðun staðfest.

 

Mál nr. 45/2011 - 13.2.2013

Fjárhagsaðstoð. Endurupptaka. Kærandi var íbúi sveitarfélagsins, sbr. 1. mgr. 12. gr. og 13. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991, sbr. 1. mgr. 9. gr. laga um lögheimili nr. 21/1990. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og vísað heim til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 16/2011 - 13.2.2013

Húsaleigubætur. Endurupptaka. Greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins  teljast ekki til tekna, sbr. 1. og 2. mgr. 9. gr. laga nr. 138/1997. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað heim til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 67/2012 - 13.2.2013

Fjárhagsaðstoð. Kæranda var synjað um styrk vegna sérstakra erfiðleika til að greiða húsaleiguskuld en skv. 3. mgr. 24. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg er óheimilt að veita styrk eða lán til greiðslu skulda við einkaaðila. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 87/2012 - 30.1.2013

Sérstakar húsaleigubætur. Ómálefnalegt að byggja synjun á órökstuddri fullyrðingu um að hið leigða húsnæði standi ekki öllum íbúum sveitarfélagsins til boða og að leiga á húsnæðinu sé mögulega hagkvæmari en annars staðar. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til nýrrar meðferðar.

 

 

Mál nr. 74/2012 - 30.1.2013

Sérstakar húsaleigubætur. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 7. gr. reglna um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík þar sem tekjur hennar voru umfram tekjumörk. Hin kærða ákvörðun staðfest.

 

Mál nr. 66/2012 - 30.1.2013

Sérstakar húsaleigubætur. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði b- og c-liðar 4. gr. reglna um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur í Reykjavík þar sem hún bjó ekki í sveitarfélaginu síðustu þrjú ár og tekjur hennar voru umfram tekjumörk. Ekki talin skilyrði til að veita undanþágu. Hin kærða ákvörðun staðfest.

 

Mál nr. 45/2012 - 30.1.2013

Sérstakar húsaleigubætur. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 15. gr. reglna um úthlutun á almennu leiguhúsnæði hjá Hafnarfjarðarbæ og sérstakar húsaleigubætur þar sem hann var talinn í öruggri leiguíbúð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 196/2011 - 19.12.2012

110%. Endurskoðað verðmat. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs staðfest að öðru leyti en að miðað skyldi við hið endurskoðaða verðmat.

Mál nr. 194/2011 - 19.12.2012

110%. Endurskoðað verðmat. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs staðfest.

 

Mál nr. 193/2011 - 19.12.2012

110%. Endurskoðað verðmat. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs staðfest að öðru leyti en að miðað skyldi við hið endurskoðaða verðmat.

Mál nr. 190/2011 - 19.12.2012

110%. Endurskoðað verðmat. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs staðfest að öðru leyti en að miðað skyldi við hið endurskoðaða verðmat.

 

Mál nr. 172/2011 - 19.12.2012

110%. Endurskoðað verðmat. Raunvirði bifreiðar ekki nægilega kannað. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs felld úr gildi og málinu vísað til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 132/2011 - 19.12.2012

110%. Endurskoðað verðmat. Síðari ákvörðun Íbúðalánasjóðs staðfest. Fyrri ákvörðun Íbúðalánasjóðs felld úr gildi.

Mál nr. 141/2011 - 5.12.2012

Endurupptaka. Uppgreiðsluþóknun. Yfirlýsing skv. 3. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 522/2004. Innheimta uppgreiðsluþóknunar ekki í andstöðu við 3. mgr. 23. gr. laga nr. 44/1998. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs staðfest.

 

Mál nr. 65/2012 - 5.12.2012

Uppgreiðsluþóknun. Yfirlýsing skv. 3. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 522/2004. Innheimta uppgreiðsluþóknunar ekki í andstöðu við 3. mgr. 23. gr. laga nr. 44/1998. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs staðfest.

Mál nr. 61/2012 - 5.12.2012

Uppgreiðsluþóknun. Yfirlýsing skv. 3. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 522/2004. Rannsóknarskylda framsalshafa skuldabréfs. Innheimta uppgreiðsluþóknunar ekki í andstöðu við 3. mgr. 23. gr. laga nr. 44/1998. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs staðfest.

 

Mál nr. 50/2011 - 5.12.2012

Endurupptaka. Fjárhagsaðstoð. Sveitarfélagi gert að endurgreiða framfærslustyrk sem kæranda var veittur og hún endurgreiddi sveitarfélaginu.

Mál nr. 48/2012 - 5.12.2012

Uppgreiðsluþóknun. Yfirlýsing skv. 3. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 522/2004. Rannsóknarskylda framsalshafa skuldabréfs. Innheimta uppgreiðsluþóknunar ekki í andstöðu við 3. mgr. 23. gr. laga nr. 44/1998. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs staðfest.

Mál nr. 42/2012 - 5.12.2012

Uppgreiðsluþóknun. Innheimta uppgreiðsluþóknunar ekki stjórnvaldsákvörðun. Kæru vísað frá.

Mál nr. 21/2012 - 5.12.2012

Uppgreiðsluþóknun. Yfirlýsing skv. 3. mgr. 15. gr. reglugerðar nr. 522/2004. Innheimta uppgreiðsluþóknunar ekki í andstöðu við 3. mgr. 23. gr. laga nr. 44/1998.

Mál nr. 201/2011 - 20.11.2012

110%. Réttaráhrif ákvörðunar Íbúðalánasjóðs um niðurfærslu veðlána miðast við birtingu ákvörðunarinnar. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs staðfest.

Mál nr. 79/2012 - 20.11.2012

Vanskil félags hjá Íbúðalánasjóði. Ekki fyrirliggjandi stjórnvaldsákvörðun. Kæru vísað frá.

Mál nr. 195/2011 - 31.10.2012

110% leið. Þrjár ákvarðanir. Valdþurrð. Óhagfelldari ákvarðanirnar tvær felldar úr gildi.

Mál nr. 177/2011 - 31.10.2012

110% leið. Tvær ákvarðanir. Valdþurrð. Óhagfelldari ákvörðun felld úr gildi.

Mál nr. 175/2011 - 31.10.2012

110% leið. Tvær ákvarðanir. Valdþurrð. Óhagfelldari ákvörðun felld úr gildi.

Mál nr. 120/2011 - 31.10.2012

110% leið. Tvær ákvarðanir. Valdþurrð. Óhagfelldari ákvörðun felld úr gildi.

Mál nr. 161/2011 - 24.10.2012

Kærendur óskuðu endurupptöku á úrskurði í máli þeirra, dags. 11. janúar 2012. Kærendur héldu fram að þau hafi ekki verið heima þegar fasteignasali hafi samkvæmt fyrirliggjandi verðmati átt að hafa skoðað fasteign þeirra. Þessu mótmælti fasteignasalinn og lýsti samskiptum sínum við annan kærenda þegar fasteignin var skoðu. Kærendur gerðu ekki sérstakar athugasemdir við það né lögðu fram gögn eða annað sem studdi kröfu um endurupptöku. Ekki talin ástæða til að draga í efa að fasteignasali hafi skoðað fasteign kærenda. Kröfu um endurupptöku hafnað þar sem skilyrðum 1. mgr. 24. gr. stjórnsýslulaga var ekki fullnægt.

Mál nr. 81/2012 - 24.10.2012

Kærð var ákvörðun þjónustuteymis B um að setja umsókn kæranda um stuðningsfjölskyldu fyrir C, á bið þar til um áramót 2013. Sveitarfélagið D ber ábyrgð á skipulagi og framkvæmd þjónustu við fatlað fólk, sbr. 1. mgr. 4. gr. laga nr. 59/1992. Samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 3. gr. reglna um stuðningsfjölskyldur vegna fatlaðra barna hjá fjölskyldusviði D er sveitarfélaginu skylt að tryggja að fjölskyldur fatlaðra barna eigi kost á þjónustu stuðningsfjölskyldna eftir því sem þörf krefur. Ákvörðun um að setja umsókn á bið ekki stjórnvaldsákvörðun enda bindur hún ekki enda á málið. Í málinu var því ekki til að dreifa kæranlegri ákvörðun á grundvelli 5. gr. a laga um málefni fatlaðs fólks og málinu vísað frá úrskurðarnefndinni til félagsmálanefndar D til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 56/2012 - 24.10.2012

Kæra barst að liðnum 3 mánaða kærufresti 2. málsl. 1. mgr. 42. gr. laga nr. 44/1998. Ákvörðunin var tilkynnt kæranda með bréfi, dags. 3. nóvember 2011, en kærð til með bréfi, dags. 10. maí 2012. Í kæru kom hins vegar fram að kærandi hafi ekki fengið verðmat fasteignasala sem byggt var á fyrr en í apríl 2012. Samkvæmt upplýsingum frá Íbúðalánasjóði eru verðmöt fasteignasala afhent ef þess er sérstaklega óskað og það gerði kærandi ekki. Jafnvel þótt kærandi hafi ekki fengið verðmat fasteignasala afhent fyrr en í apríl 2012 var ekki talið afsakanlegt að kæran hafi ekki borist fyrr, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 28. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/199, enda lágu fyrir upplýsingar í niðurstöðu endurútreikninga og bréfi Íbúðalánasjóðs um verðmæti fasteignarinnar að B ásamt því að fasteignin að C hafi verið talin til annarra eigna kæranda. Kærunni því vísað frá.

Mál nr. 52/2011 - 24.10.2012

Úrskurðað var í máli kæranda þann 14. september 2011. Eftir samskipti við umboðsmann Alþingis var málið tekið upp. Íbúðalánasjóður tók nýja ákvörðun í máli kæranda, dags. 9. ágúst 2012. Úrskurðir nefndarinnar eru fullnaðarúrskurðir á sviði stjórnsýslunnar, sbr. 3. mgr. 65. gr. laga nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. Íbúðalánasjóður var því ekki bær til að taka nýja ákvörðun í málinu eftir að úrskurðarnefndin hafði kveðið upp úrskurð og því um valdþurrð að ræða. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs, dags. 9. ágúst 2012, felld úr gildi vegna verulegs annmarka. Úrskurðarnefndin tók málið upp vegna upplýsinga um að áhvílandi lán sem hvíldu á aðfararhæfum eignum í skilningi laga nr. 29/2011 væru ekki rétt fram talin í ákvörðun Íbúðalánasjóðs. Ekki taldar forsendur til að raska með öðrum hætti málsgrundvelli hinnar kærðu ákvörðunar. Upplýsingum í lánayfirlitum bar ekki saman við upplýsingar sem Íbúðalánasjóður miðaði við. Hin kærða ákvörðun staðfest og áhvílandi lán á öðrum eignum kæranda og foreldra hennar skyldu leiðrétt hjá Íbúðalánasjóði.

Mál nr. 203/2011 - 3.10.2012

Kærandi taldi að taka ætti tililit tilláns hjá Lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga við niðurfærslu veðlána hjá Íbúðalánasjóði. Samkvæmt samkomulagi lánveitenda á íbúðalánamarkaði um verklagsreglur í þágu yfirveðsettra heimila frá 15. janúar 2011 skal einungis tekið tillit til þeirra lána sem hvíla á fasteign umsækjanda, en ekki annarra skulda umsækjanda. Umrætt lán var ekki meðal áhvílandi skulda á eign kæranda er málið sneri að. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs staðfest.

 

Mál nr. 197/2011 - 3.10.2012

Eftir að kæra barst úrskurðarnefndinni tók Íbúðalánasjóður nýja ákvörðun í málinu. Þar sem um ívilnandi ákvörðun var að ræða var hin nýja ákvörðun ekki felld úr gildi. Kærendur gerðu kröfu um að miðað yrði við stöðu lána 8. desember 2011 í stað 1. janúar 2011 og að tekið yrði tillit til skulda þeirra við móður annars kærenda. Af skýru ákvæði 1. gr. laga nr. 29/2011 leiðir að miða ber við stöðu veðkrafna þann 1. janúar 2011, en ekki við síðara tímamark. Þá tekur niðurfærsla Íbúaðlánasjóðs einungis til áhvílandi veðlána Íbúðalánasjóðs en ekki annarra lána skv. 1. mgr. 1. gr. laganna. Þá töldu kærendur félag sitt vera verðlaust og mótmæltu að bankainnstæða hafi komið til frádráttar niðurfærslu. Í 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011 segir að reynist veðrými vera til staðar á aðfararhæfum eignum á niðurfærsla skulda að lækka sem því nemur. Líta ber á bankainnstæður sem aðfararhæfa eign sem kemur til frádráttar niðurfærslu. Við mat á verðmæti hlutabréfa kærenda var í síðari ákvörðun Íbúðalánasjóðs miðað við óráðstafað eigið fé og gerði úrskurðarnefndin ekki athugasemd við það. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs staðfest.

Mál nr. 78/2012 - 3.10.2012

Kærandi lagði fram kæru vegna sveitarfélagsins B. Kærandi upplýsti ekki um hvaða ákvarðanir var að ræða og í málinu lá einungis fyrir ein ákvörðun velferðarráðs B. Kæra barst að liðnum kærufresti vegna þeirrar ákvörðunar. Þar sem mál kæranda hafði að öðru leyti ekki komið til úrlausnar hjá velferðarráði var kærunni vísað frá.

Mál nr. 28/2011 - 3.10.2012

Fyrir lá úrskurður í málinu frá 8. júní 2011 þar sem staðfest var synjun Íbúðalánasjóðs um flutning veðlána kæranda milli fasteigna. Málið tekið upp í kjölfar fyrirspurnar umboðsmanns Alþingis. Með ákvæði 1. gr. reglugerðar um breytingu á reglugerð um ÍLS-veðbréf og íbúðabréf, nr. 522/2004, með síðari breytingum nr. 1038/2009 er Íbúðalánasjóði veitt heimild til að víkja frá reglum 2. gr. reglugerðar um lánshlutfall og fjárhæð ÍLS-veðbréfa, nr. 540/2006, um veðmörk fasteignar við veðlánaflutning ef sérstaklega stendur á. Í ákvæðinu eru tvenns konar aðstæður nefndar, þ.e. flutningur umsækjanda milli atvinnusvæða og flutningur í ódýrari íbúð. Úrskurðarnefndin komst að þeirri niðurstöðu að við afgreiðslu erindis kæranda hafi ekki verið lagt mat á það hvort svo sérstaklega stæði á í málinu að rétt væri að víkja frá reglum um veðmörk fasteignar. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs felld úr gildi og vísað heim til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 9/2012 - 3.10.2012

Kærendur mótmæltu að bifreið sonar þeirra kæmi til frádráttar niðurfærslu veðlána hjá Íbúðalánasjóði. Bifreiðin var skráð á annan kæranda. Þá hafi stofnsjóðseign þeirra í reynd verið hugsuð sem líftrygging og hafi verið tekin til að vega upp á móti skuldum kærenda. Í 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011 segir að reynist veðrými vera til staðar á aðfararhæfum eignum á niðurfærsla skulda að lækka sem því nemur. Er hvergi að finna heimild til handa Íbúðalánasjóði um að taka tillit til aðdraganda eða ástæðna þess að eign er skráð á kærendur. Íbúðalánasjóði því rétt að lækka niðurfærslu veðlána vegna bifreiðarinnar. Hins vegar varð ekki séð að Íbúðalánasjóður hafi lagt mat á það hvort stofnsjóðsbréfin féllu undir undantekningarreglu 47. gr. laga um aðför, nr. 90/1989, og þar með hvort þau teldust til aðfararhæfra eigna. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og vísað heim til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 202/2011 - 11.9.2012

Kærendur töldu fasteignamat fasteignar sinnar of hátt og vildu að miðað yrði við lægra verð en skráð fasteignamat. Af ákvæði 4. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011 leiðir að við afgreiðslu mála er varða niðurfærslu veðkrafna Íbúðalánasjóðs verður ekki miðað við lægri fjárhæð en sem nemur fasteignamati enda ber að miða við það sem er hærra, fasteignamat eða matsverð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 191/2011 - 11.9.2012

Kærandi taldi að miða ætti yrði við núverandi stöðu lána hennar og að bifreið hennar hafi ekki átt að koma til frádráttar á niðurfærslu lána. Þá taldi kærandi að taka hafi átt tillit til láns hennar hjá lífeyrissjóði starfsmanna sveitarfélaga. Í 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011 kemur skýrt fram að ef veðrými er á aðfararhæfum eignum lækkar niðurfærsla veðskulda sem því nemur. Íbúðalánasjóði bar því að taka tillit til bifreiðareignar kæranda. Samkvæmt skýru orðalagi 1. gr. laga nr. 29/2011 ber að miða við stöðu veðkrafna þann 1. janúar 2011, en ekki við síðara tímamark. Þá tekur niðurfærsla Íbúðalánasjóðs einungis til áhvílandi veðlána Íbúðalánasjóðs en ekki annarra lána skv. 1. mgr. 1. gr. laganna. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 76/2012 - 11.9.2012

Félagsþjónusta. Talið að ákvörðun um innheimtu vangoldinnar leigu, riftun leigusamnings og aðfararbeiðni þar sem krafist var útburðar teldist ekki til þeirra ákvarðana félagsmálanefndar sem kæranleg væri til úrskurðarnefndarinnar. Kæru vísað frá.

Mál nr. 43/2012 - 11.9.2012

Kærandi var ósáttur við verðmat á fasteign sinni sem samanstóð af þremur íbúðum, hver með sitt fastanúmer. Íbúðirnar hafi ekki verið metnar af sama fasteignasala og munur á mati hafi verið mikill. Af ákvæði 4. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011 leiðir að við afgreiðslu mála er varða niðurfærslu veðkrafna Íbúðalánasjóðs verður ekki miðað við lægri fjárhæð en sem nemur fasteignamati. Í málinu lá fyrir að jafnvel þótt miðað hefði verið við fasteignamat íbúðarinnar hefði ekki komið til niðurfærslu veðlána þar sem áhvílandi veðskuldir á íbúðinni voru undir 110% af fasteignamati. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 24/2012 - 11.9.2012

Kærandi taldi verðmat fasteignar sinnar vera of hátt og að forsendur hans fyrir greiðslu afborgana hafi breyst. Meginmarkmið 110% leiðarinnar var almenn niðurfærsla veðkrafna að 110% verðmæti fasteignar, en úrræðið stóð til hliðar við önnur og einstaklingsmiðaðri úrræði. Því er ekki litið til greiðslubyrði eða greiðslugetu umsækjanda um 110% leiðina með þeirri undantekningu sem er að finna í 4. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Af ákvæði 3. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011 leiðir að við afgreiðslu mála er varða niðurfærslu veðkrafna Íbúðalánasjóðs verður ekki miðað við lægri fjárhæð en sem nemur fasteignamati. Jafnvel þótt miðað hefði verið við fasteignamat hefði ekki komið til niðurfærslu veðlána þar sem veðrými á öðrum aðfararhæfum eignum var umfram mögulega niðurfærslu. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 15/2012 - 3.9.2012

Álitaefni um hvort eignir samskuldara komi til lækkunar á niðurfærslu veðkröfu. Þar sem hugtakið lántaki er notað í ákvæði 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011 taldi úrskurðarnefndin að allir sem tókust á hendur lán sem tryggð voru með veði í umræddri fasteign féllu undir hugtakið og því yrði að líta til aðfararhæfra eigna viðkomandi. Kærandi og móðir hans voru bæði taldir lántakendur í skilningi 1. gr. laga nr. 29/2011. Ekki var fallist á að greina bæri á milli eftir því hvernig greiðsluábyrgð hafi verið skipt innbyrðis enda telst ábyrgð þeirra gagnvart Íbúðalánasjóði óskipt. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs staðfest.

Mál nr. 69/2012 - 30.8.2012

Íbúðalánasjóður tók ekki við umsókn um endurútreikning lána hjá sjóðnum sem barst þann 1. mars 2012. Samkvæmt skýru orðalagi 1. gr. laga nr. 29/2011 er Íbúðalánasjóði ekki heimilt að taka við umsóknum eftir að frestur til þess rann út þann 1. júlí 2011. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 62/2012 - 30.8.2012

Kærandi taldi fasteignamat of hátt og gerði kröfu um að miðað yrði við verðmat fasteignasala sem var lægra. Við afgreiðslu málsins var miðað við fasteignamat enda er í 4. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011 kveðið skýrt á um að miða skuli við það sem er hærra. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 55/2012 - 30.8.2012

Fjárhagsaðstoð. Kærandi sótti um aðstoð fyrir nóvember, desember og janúar en var synjað þar sem hún uppfyllti ekki skilyrði fyrir greiðslu fjárhagsaðstoðar. Ekki talið að mat velferðarráðs Reykjavíkurborgar á aðstæðum kæranda vegna umsóknar um styrk fyrir nóvember og desember hafi verið ómálefnalegt eða andstætt reglum sem um það gilda. Varðandi umsókn um styrk fyrir janúar var talið að kæranda hafi ekki verið leiðbeint um að koma á framfæri viðbótargögnum en fyrir lá að ástæða synjunar vegna þess mánaðar var sú að kærandi hafi ekki komið nægum upplýsingum á framfæri um breytingu á eignastöðu. Synjun um fjárhagsaðstoð fyrir janúarmánuð felld úr gildi og vísað heim til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 47/2012 - 30.8.2012

Ágreiningur um afararhæfar eignir. Íbúðalánasjóði bar að kanna nánar raunvirði bifreiða og hlutabréfa kærenda í tengslum við afgreiðslu umsóknar þeirra. Hin kærða niðurstaða felld úr gildi og málinu vísað heim til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 41/2012 - 30.8.2012

Kærandi telur að við endurútreikning lána hjá Íbúðalánasjóði eigi einnig að taka tillit til endurbótaláns sem hann tók í febrúar 2009. Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 29/2011 kemur fram að heimild til niðurfærslu áhvílandi veðkrafna Íbúðalánasjóðs taki eingöngu til veðkrafna sem stofnað var til vegna kaupa eða byggingu fasteigna 31. desember 2008 eða fyrr. Íbúðalánasjóði bar því ekki að líta til umrædds endurbótaláns. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 39/2012 - 30.8.2012

Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Umsókn kæranda synjað þar sem greiðslubyrði rúmaðist ekki innan greiðslugetu. Úrskurðarnefndin taldi að af svörum Íbúðalánasjóðs og gögnum málsins fengist ekki séð að málið hafi verið kannað út frá 2. mgr. 4. gr. reglugerðar nr. 584/2001 þar sem fram kemur að ef ástæða greiðsluerfiðleika er tímabundin tekjulækkuni, skuli í mati á greiðslugetu miða við tekjur umsækjanda áður en til tekjulækkunar kom. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað heim til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 6/2012 - 30.8.2012

Kærandi telur að við endurútreikning lána hjá Íbúðalánasjóði eigi einnig að taka tillit til láns hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins sem tekið hafi verið í tengslum við kaup kæranda á íbúð hennar, en umrætt lán er með veði í fasteign sem er ekki í eigu kæranda. Heimild til niðurfærslu tekur eingöngu til áhvílandi veðkrafna Íbúðalánasjóðs. Staðfest.

Mál nr. 205/2011 - 22.8.2012

Ágreiningur um aðfararhæfar eignir. Lagt var mat á það hvort bankainnstæða kæranda, sem var fyrirfram greiddur arfur, teldist aðfararhæf eign í skilningi 1. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2911. Þar sem ekki höfðu verið gerðar ráðstafanir til að undanskilja fjárhæðina innheimtu skuldheimtumanna, sjá skilyrði 50. - 52. g. erfðalaga nr. 8/1962, taldist innstæðan til aðfararhæfra eigna sem ekki var sérstaklega undanþegin fjárnámi. Hin kærða ákvörðun var því staðfest.

Mál nr. 199/2011 - 22.8.2012

Þess krafist að lífeyrissjóðslán væri tekið til greina þegar Íbúðalánasjóður endurútreiknaði lán hjá sjóðnum. Staðfest.

Mál nr. 31/2012 - 22.8.2012

Ágreiningur um við hvaða tímamörk skuli miða þegar verðmæti aðfararhæfra eigna er metið. Í lögum nr. 29/2011 er eingöngu fjallað um hvaða tímamark skuli miðað við þegar staða áhvílandi veðkrafna er metin, en í 1. mgr. ákvæðisins er mælt fyrir um að staða veðkrafna skuli miðast við 1. janúar 2011. Í ljósi þeirra sjónarmiða sem fram koma í athugasemdum við ákvæðið að því er varðar stöðu veðkrafna og til að gætt sé samræmis milli þess tímamarks sem staða veðkrafna er miðuð við annars vegar og mats á verðmæti fasteignar hins vegar, hefur úrskurðarnefndin talið rétt miða við sama tímamark. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 16/2012 - 22.8.2012

Fyrir lá að kærandi átti aðfararhæfar eignir með veðrými sem svaraði að öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu veðkröfu, sbr. 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011. Hin kærða ákvörðun var því staðfest.

Mál nr. 14/2012 - 22.8.2012

Kærandi óskaði endurskoðunar á synjun Íbúðalánasjóðs á niðurfærslu lána hennar. Kærandi benti á að ekki væri unnt að líta á fasteign og bifreið maka hennar sem aðfararhæfar eignir þar sem fjárhagur þeirra væri aðskilinn. Í málinu lá hins vegar fyrir að innstæða kæranda á innlánsreikningi, sem ekki var talin til séreignar maka samkvæmt kaupmála, var hærri en sem nam veðsetningu áhvílandi veðlána umfram 110%. Hin kærða ákvörðun var því staðfest.

Mál nr. 11/2012 - 22.8.2012

Frádráttur vegna annarra eigna við endurútreikning Íbúðalánasjóðs á lánum kæranda samanstóð af eignum í hlutabréfum, tveimur bifreiðum, hjólhýsi og tveimur þungum bifhjólum. Auk þess fram kom í endurútreikningum ótilgreind fasteign en engar upplýsingar lágu fyrir í málinu hvernig því eignarhaldi var háttað eða hvernig fjárhæðin var fundin út. Ekki lá fyrir hvaðan fjárhæðir vegna annarra framangreindra eigna voru fengnar. Úrskurðarnefndin taldi málið því ekki nægilega upplýst og vísaði því til nýrrar meðferðar hjá Íbúðalánasjóði.

Mál nr. 2/2012 - 22.8.2012

Íbúðalánasjóður neitaði að taka við umsókn kæranda um endurútreikning lána samkvæmt 110% leiðinni eftir að lögbundinn frestur til þess rann út. Ekki talið að umboðsmanni kæranda hafi verið veittar rangar leiðbeiningar. Staðfest.

Mál nr. 192/2011 - 27.6.2012

Ágreiningur um hvort veita bæri þriggja ára fötluðu barni ferðaþjónustu til að fara í sjúkra- og iðjuþjálfun og sund. Samkvæmt 35. gr. laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 skal sveitarfélag gefa fötluðu fólki kost á ferðaþjónustu, en markmið ferðaþjónustu fatlaðs fólks sé að gera þeim sem ekki geta nýtt sér almenningsfarartæki vegna fötlunar kleift að stunda atvinnu og nám og njóta tómstunda. Úrskurðarnefndin taldi að þar sem um var að ræða barn undir 18 ára aldri sem lúti forsjá foreldra, eigi foreldrar rétt til greiðslna vegna ferðakostnaðar, sem hluta umönnunarbóta sem greiddar séu foreldrum langveikra barna á grundvelli laga um félagslega aðstoð nr. 99/2007. Sú ferðaþjónusta sem fötluðu fólki væri færð í 35. gr. laga nr. 59/1992, sbr. lög nr. 152/2010, hafi því verið takmörkuð við þá sem séu eldri en 18 ára. Hin kærða ákvörðun var því staðfest.

Mál nr. 44/2012 - 27.6.2012

Ákvörðun velferðarráðs Reykjavíkurborgar um synjun um fjárhagsaðstoð staðfest. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði fyrir greiðslu styrks, þ.á.m. skilyrði 24. gr. reglna Reykjavíkurborgar að hafa verið með fjárhagsaðstoð sér til framfærslu undanfarna sex mánuði eða lengur.

Mál nr. 26/2012 - 27.6.2012

Ekki tekið við umsókn kærenda um niðurfærslu veðlána hjá Íbúðalánasjóði þar sem aftasti veðréttur væri hjá Arion banka. Málið var því framsent Arion banka. Íbúðalánasjóður upplýsti að þegar svar bærist frá bankanum yrði málið afgreitt. Í málinu lá því ekki fyrir kæranleg ákvörðun. Frávísun.

Mál nr. 25/2012 - 27.6.2012

Húsaleigubætur. Ágreiningur um hvort greiða ætti kæranda húsaleigubætur aftur í tímann frá 1. ágúst 2011 til 30. desember 2011. Þar sem engra annarra gagna naut við í málinu var litið svo á að engar upplýsingar hafi legið fyrir um skólavist kæranda fyrr en í janúar 2012. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 19/2012 - 27.6.2012

Ágreiningur um hvort velferðarráði Reykjavíkurborgar beri að sinna akstursþjónustu fyrir kæranda frá hjúkrunarheimili þar sem hún býr til að sinna ýmsum erindum. Hvorki er í lögum nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga né lögum um málefni aldraðra nr. 125/1999 að finna skyldu til að veita öldruðum akstursþjónustu. Samkvæmt 8. gr. reglna Reykjavíkurborgar um akstursþjónustu aldraðra gilda reglurnar ekki um akstursþjónustu fyrir aldraða sem eru á stofnunum, svo sem hjúkrunarheimilum. Hin kærða ákvörðun var því staðfest.

Mál nr. 8/2012 - 27.6.2012

Íbúðalánasjóður synjaði umsókn kæranda um greiðsluerfiðleikaaðstoð á þeim grundvelli að greiðslubyrði hans rúmaðist ekki innan greiðslugetu, sbr. 4. tölul. 4. gr. reglugerðar nr. 584/2001 um úrræði til að bregðast við greiðsluvanda vegna lána Íbúðalánasjóðs. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 5/2012 - 27.6.2012

Í málinu var ágreiningur um hvort félagsmálanefnd bæri að veita kæranda þjónustu tiltekins sálfræðings í stað sálfræðings og annarra sérfræðinga sem störfuðu fyrir nefndina. Samkvæmt 5. gr. laga um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 á einstaklingur rétt á þjónustu þar sem hann kýs að búa og komi fram umsókn um slíka þjónustu skal skv. 3. mgr. 5. gr. laganna meta þá umsókn af teymi fagfólks, sem meti heildstætt þörf fatlaðs einstaklings fyrir þjónustuna og jafnframt hvernig koma megi til móts við óskir hans. Úrskurðarnefndin taldi að slíkt mat hefði ekki farið fram á umsókn kæranda. Var því talið að málið hafi ekki verið rannsakað nægilega og málinu því vísað heim til nýrrar meðferðar.

Mál nr. 1/2012 - 27.6.2012

Ákvörðun velferðarráðs Reykjavíkurborgar um að synja kæranda um greiðslu námsstyrks staðfest. Kærandi uppfyllti ekki skilyrði 18. gr. reglna Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Kærandi hafi ekki verið talin eiga við mikla félagslega erfiðleika að stríða, ekki liggi fyrir að kærandi hafi ekki tök á að vinna með skóla né að hún myndi flosna úr námi kæmi ekki til aðstoðar. Þá áttu önnur ákvæði 18. gr. reglnanna ekki við um kæranda.

Mál nr. 88/2011 - 25.5.2012

Húsaleigubætur. Ákvörðun felld úr gildi.

Mál nr. 13/2012 - 23.5.2012

Húsaleigubætur.

Mál nr. 198/2011 - 23.5.2012

Fjárhagsaðstoð. Staðfest.

Mál nr. 185/2011 - 23.5.2012

Húsaleigubætur. Staðfest.

Mál nr. 184/2011 - 23.5.2012

Húsaleigubætur. Staðfest.

Mál nr. 176/2011 - 23.5.2012

Fjárhagsaðstoð. Staðfest.

Mál nr. 4/2012 - 28.3.2012

Synjun um greiðsluerfiðleikaaðstoð er staðfest.

Mál nr. 174/2011 - 28.3.2012

Kærð ákvörðun félagsmálaráðs um synjun um undanþágu frá reglum, er felld úr gildi og málinu vísað aftur til fjölskylduráðs til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 158/2011 - 28.3.2012

Felld er úr gildi ákvörðun Íbúðalánasjóðs um synjun um endurútreikning á lánum og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 183/2011 - 28.3.2012

Ákvörðun um endurútreikning lána er felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 114/2011 - 22.2.2012

Ekki er fallist á kröfur kæranda um að tekið verði tillit til lögveðskrafna og söluþóknunar, hvort heldur útlagðrar þóknunar eða hluta hennar sem taki mið af söluþóknun við nauðungarsölu fasteigna og er hin kærða ákvörðun því staðfest.

Mál nr. 70/2011 - 22.2.2012

Ágreiningur vegna þjónustusamnings vegna greiðslna fyrir liðveislu, frekari liðveislu og heimaþjónustu auk kostnaðar vegna búsetuþjónustu. Frávísun.

Mál nr. 156/2011 - 8.2.2012

Kærandi hefur andmælt því að við afgreiðslu umsóknar hennar verði litið til eigna og skulda eiginmanns hennar þar sem það sé umsókninni óviðkomandi. Á það var ekki ekki fallist þar sem tekið er fram í 2. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011 að heimild til niðurfærslu sé alltaf háð því að lántaki eða maki hans eigi ekki aðfararhæfar eignir með veðrými sem svari að hluta eða öllu leyti til fyrirhugaðrar niðurfærslu kröfu. Staðfest.

Mál nr. 155/2012 - 8.2.2012

Ágreinigur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 121/2011 - 8.2.2012

Það er niðurstaða úrskurðarnefndarinnar að af gögnum málsins megi ráða að kærandi uppfylli ekki skilyrði a-liðar 5. gr. reglna Reykjavíkurborgar um félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur. Þá er fallist á það mat kærða að kærandi uppfylli ekki hið matskennda viðmið b-liðar 5. gr. reglnanna eins og hér stendur á. Staðfest.

Mál nr. 157/2011 - 25.1.2012

Kærandi kærir ákvörðun Íbúðalánasjóðs um að synja beiðni hans um niðurfærslu íbúðarlána hjá sjóðnum sem hvíla á 50% eignarhluta hans í fasteigninni að B. Í rökstuðningi greinir kærandi frá því að hann sé eigandi 50% eignarhluta í fasteigninni. Staðfest.

Mál nr. 153/2012 - 25.1.2012

Í máli þessu liggur fyrir að staða áhvílandi veðlána á íbúð kæranda var undir 110% veðsetningarhlutfalli og af þeim sökum hafnaði Íbúðalánasjóður umsókn hennar. Kærandi hefur fært fram þau rök að eingöngu eigi að líta til 80% eignarhluta hennar við útreikning á veðsetningarhlutfalli, en ekki alls eignarhlutans, þar sem eignarhluti hennar er 80% en 20% eru í eigu föður hennar. Auk þess er kærandi ein skráð skuldari áhvílandi lána, en meðeigandi hennar er hvorki skráður sem meðskuldari lánanna né ábyrgðarmaður. Staðfest.

Mál nr. 143/2011 - 25.1.2012

Ágreiningur um: lögmæti sölu íbúðarlána frá skilanefnd SPRON til Íbúðalánasjóðs; var Dróma heimilt að selja lánið eftir að búið var að skila inn umsókn til Dróma um endurútreikning áhvílandi íbúðarlána í 110% leiðinni; var Dróma heimilt að synja umsókn þeirra þar sem kærendur stóðust ekki greiðslumat. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs, varðandi endurútreikning á lánum kærenda var felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka málið til meðferðar að nýju.

Mál nr. 72/2011 - 25.1.2012

Kærendur krefjast þess að við endurútreiknun lána þeirra hjá Íbúðalánasjóði eigi að taka tillit til annarra skulda, sem meðal annars hafi verið stofnað til í því skyni að fjármagna kaup þeirra á fasteigninni þeirra. Staðfest.

Mál nr. 139/2011 - 11.1.2012

Ágreiningur um að miðað hafi verið við stöðu áhvílandi veðkrafna þann 1. janúar 2011. Staðfest.

Mál nr. 150/2011 - 11.1.2012

Ágreiningur um aðfararhæfar eignir. Staðfest.

Mál nr. 130/2011 - 11.1.2012

Ágreiningur um það hvort félagsmálaráði Kópavogs hafi borið að veita kæranda aðstoð til náms við í fjölbrautaskóla á haustönn 2011. Kærandi átti rétt á atvinnuleysisbótum en þær bætur eru hærri en grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar. Hún uppfyllti því ekki það skilyrði 25. gr. reglna sveitarfélagsins um fjárhagsaðstoð að vera með tekjur undir grunnfjárhæð. Staðfest.

Mál nr. 137/2011 - 11.1.2012

Ágreiningur um aðfararhæfar eignir. Staðfest.

Mál nr. 97/2011 - 11.1.2012

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 134/2011 - 11.1.2012

Synjun um fjárhagsaðstoð, er staðfest.

Mál nr. 161/2011 - 11.1.2012

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 154/2011 - 11.1.2012

Kærandi óskaði eftir búsetu í félagslegri íbúð, en ágreiningur var um það hvort velferðarráði Reykjavíkurborgar bæri að veita undanþágu frá skilyrðum í c-lið 4. gr. framangreindra reglna, sbr. b-lið 5. gr. um tekjuviðmið. Staðfest.

Mál nr. 152/2011 - 11.1.2012

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 116/2011 - 11.1.2012

Kærandi átti rétt á atvinnuleysisbótum en þær bætur eru hærri en grunnfjárhæð fjárhagsaðstoðar. Hann uppfyllti því ekki það skilyrði 25. gr. reglna um fjárhagsaðstoð hjá Kópavogsbæ að vera með tekjur undir grunnfjárhæð. Staðfest.

Mál nr. 159/2011 - 14.12.2011

Ágreiningur um lán sem tekið var til að fjármagna íbúð en var með veði í annarri íbúð. Staðfest.

Mál nr. 148/2011 - 14.12.2011

Þess var krafist að lán með veði í annarri fasteign en fasteign kærenda yrði tekið til greina er Íbúðalánasjóður endurútreiknaði áhvílandi lán hjá Íbúðalánasjóði. Staðfest.

Mál nr. 147/2011 - 14.12.2011

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 146/2011 - 14.12.2011

Áhvílandi veðskuldir voru 109% af verðmæti fasteignarinnar samkvæmt mati fasteignar löggilts fasteignasala. Staðfest.

Mál nr. 138/2011 - 14.12.2011

Ágreiningur um aðfararhæfar eignir og verðmat. Staðfest.

Mál nr. 126/2011 - 14.12.2011

Kærandi telur að við endurútreikning lána hjá Íbúðalánasjóði eigi einnig að taka tillit til láns hjá Lífeyrissjóði verzlunarmanna, sem tekið hafi verið í tengslum við kaup kæranda á íbúð hans, en umrætt lán er með veði í fasteign sem er ekki í eigu kæranda. Heimild til niðurfærslu tekur eingöngu til áhvílandi veðkrafna Íbúðalánasjóðs. Staðfest.

Mál nr. 125/2011 - 14.12.2011

Ágreiningur um verðmat íbúðar. Kærandi telur verðmat fasteignar hans ekki gefa rétta mynd af raunvirði hennar þar sem umrætt mat var framkvæmt árið 2007, en síðar hafi komið í ljós ýmsir gallar á fasteigninni og að mikilla endurbóta sé þörf. Í mati löggilts fasteignasala kemur fram að matið sé byggt á skoðun sem sögð er hafa farið fram í júlí 2011, en sú skoðun virðist hafa farið fram með skoðun rafrænna gagna um fyrri sölu fasteignarinnar. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs, um endurútreikning á lánum A, áhvílandi á íbúðinni að B, er felld úr gildi og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka málið til meðferðar að nýju.

Mál nr. 145/2011 - 14.12.2011

Ágreiningur um kærufrest. Staðfest.

Mál nr. 142/2011 - 14.12.2011

Ágreiningur um verðmat og aðfararhæfar eignir. Staðfest.

Mál nr. 140/2011 - 14.12.2011

Kærandi taldi fasteignamat á íbúð sinni of hátt. Staðfest.

Mál nr. 136/2011 - 14.12.2011

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 99/2011 - 14.12.2011

Ágreiningur um greiðsluerfiðleikaaðstoð. Hin kærða ákvörðun er staðfest.

Mál nr. 112/2011 - 14.12.2011

Fasteign var í 50% eignarhluta kæranda. Staðfest.

Mál nr. 94/2011 - 14.12.2011

Ágreiningur um veðrými. Staðfest.

Mál nr. 68/2011 - 14.12.2011

Ágreiningur um verðmat og bifreiðaeign. Staðfest.

Mál nr. 122/2011 - 14.12.2011

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 119/2011 - 14.12.2011

Íbúðalánasjóður neitaði að taka við umsókn kæranda um endurútreikning lána samkvæmt 110% leiðinni eftir að lögbundinn frestur til þess rann út. Staðfest.

Mál nr. 118/2011 - 14.12.2011

Ágreiningur um endurbótalán hjá Íbúðalánasjóði vegna endurbyggingar, en kærendur telja að Íbúðalánasjóði beri að færa niður veðkröfur vegna endurbótaláns. Staðfest.

Mál nr. 133/2011 - 14.12.2011

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 151/2011 - 14.12.2011

Ágreiningur um verðmat íbúðar. Verðmatið var frá árinu 2008. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs var felld úr gildi og lagt fyrir sjóðinn að taka málið til meðferðar að nýju.

Mál nr. 111/2011 - 16.11.2011

Veðrými var til staðar á aðfararhæfum eignum. Staðfest.

Mál nr. 109/2011 - 16.11.2011

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 129/2011 - 16.11.2011

Ágreiningur um aðfararhæfar eignir. Staðfest.

Mál nr. 106/2011 - 16.11.2011

Ágreiningur um að aðfararhæfar eignir í eigu kærenda komi til frádráttar niðurfærslu á lánum þeirra hjá Íbúðalánasjóði. Kærendur töldu einnig að taka ætti tillit til láns sem var með veði í fasteign sem er ekki í eigu kærenda. Staðfest.

Mál nr. 105/2011 - 16.11.2011

Staða áhvílandi lána á íbúð kæranda var undir 110% veðsetningarhlutfalli og því voru ekki lagaskilyrði fyrir því að verða við umsókn kæranda. Staðfest.

Mál nr. 102/2011 - 16.11.2011

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 98/2011 - 16.11.2011

Ágreiningur um aðfararhæfar eignir. Hin kærða ákvörðun er felld úr gildi og málinu vísað aftur til Íbúðalánasjóðs til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 79/2011 - 16.11.2011

Aðfararhæfar eignir. Staðfest.

Mál nr. 95/2011 - 16.11.2011

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 113/2011 - 16.11.2011

Ágreiningur vegna veðrýmis á öðrum aðfararhæfum eignum. Staðfest.

Mál nr. 124/2011 - 16.11.2011

Kæra í máli þessu barst eftir að kærufresturinn var liðinn. Málinu vísað frá.

Mál nr. 53/2011 - 16.11.2011

Ágreiningur um verðmat íbúðar kæranda. Ákvörðunin staðfest.

Mál nr. 123/2011 - 16.11.2011

Ágreiningur um aðfararhæfar eignir í eigu kæranda sem komu til frádráttar niðurfærslu á lánum hans hjá Íbúðalánasjóði. Staðfest.

Mál nr. 100/2011 - 2.11.2011

Ágreiningur um aðfararhæfar eignir. Staðfest.

Mál nr. 80/2011 - 2.11.2011

Verðmat. Staðfest.

Mál nr. 96/2011 - 2.11.2011

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 76/2011 - 2.11.2011

Verðmat. Aðfararhæfar eignir. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs hrundið.

Mál nr. 74/2011 - 2.11.2011

Synjun um greiðsluerfiðleikaaðstoð. Breyting á fjárhagslegum forsendum og greiðslubyrði kæranda gefa tilefni til þess að taka málið fyrir að nýju. Ákvörðun felld úr gildi.

Mál nr. 73/2011 - 2.11.2011

Við endurútreikning hjá Íbúðalánasjóði er miðað við eignir sem voru til staðar þann 31. desember 2010. Niðurfærsla á veðkröfum tekur eingöngu til lána sem hvíla á viðkomandi eign.

Mál nr. 85/2011 - 2.11.2011

Þess var krafist að taka eigi tillit til lána sem hvíla á annarri fasteign í eigu kærenda en þeirrar sem umsókn um niðurfærslu íbúðalána tekur til. Einnig telja kærendur að ekki eigi að taka tillit til lausafjáreignar þeirra í formi innstæðu á banka. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs staðfest.

Mál nr. 55/2011 - 2.11.2011

Uppgreiðslugjald hjá Íbúðalánasjóði, kærð ákvörðun staðfest.

Mál nr. 110/2011 - 19.10.2011

Kærandi kærði eftir að lögbundinn frestur til þess rann út. Staðfest.

Mál nr. 101/2011 - 19.10.2011

Íbúðalánasjóður neitaði að taka við umsókn kæranda um endurútreikning lána eftir að lögbundinn frestur til þess rann út. Staðfest.

Mál nr. 40/2011 - 19.10.2011

Ákvörðun velferðarráðs Reykjavíkurborgar um synjun á fjárhagsaðstoð staðfest.

Mál nr. 115/2011 - 19.10.2011

Umkvörtunarefni kæranda snýr að niðurfellingu lána hjá Íslandsbanka en ekki hjá Íbúðalánasjóði eða húsnæðisnefnd. Málinu vísað frá.

Mál nr. 67/2011 - 19.10.2011

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 50/2011 - 19.10.2011

Kærðri ákvörðun velferðarsviðs Kópavogs um endurgreiðslu framfærslustyrks vísað frá úrskurðarnefnd.

Mál nr. 31/2011 - 14.9.2011

Greiðsluerfiðleikaaðstoð skv. 4. tölul. 4. gr. reglugerðar um úrræði til að bregðast við greiðsluvanda vegna lána Íbúðalánasjóðs, nr. 584/2001. Staðfest.

Mál nr. 46/2011 - 14.9.2011

Ákvörðun Íbúðalánasjóðs frá vegna umsóknar um endurútreikning lána hjá sjóðnum felld úr gildi.

Mál nr. 44/2011 - 14.9.2011

Ákvörðun Íbúðalánasjóðs vegna umsóknar um endurútreikning lána hjá sjóðnum staðfest.

Mál nr. 62/2011 - 14.9.2011

Aðrar aðfararhæfar eignir. Staðfest.

Mál nr. 61/2011 - 14.9.2011

Ágreiningur um verðmat fasteignar. Staðfest.

Mál nr. 82/2011 - 14.9.2011

Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Staðfest.

Mál nr. 81/2011 - 14.9.2011

Verðmat. Staðfest.

Mál nr. 86/2011 - 14.9.2011

Ágreiningur um verðmat íbúðar. Staðfest.

Mál nr. 71/2011 - 14.9.2011

Ágreiningur um hvort aðfararhæfar eignir í eigu kærenda komi til frádráttar niðurfærslu á áhvílandi íbúðalánum. Staðfest.

Mál nr. 66/2011 - 14.9.2011

Greiðsluerfiðleikaaðstoð. Staðfest.

Mál nr. 59/2011 - 14.9.2011

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 58/2011 - 14.9.2011

Ágreiningur um verðmat og lánsveð. Staðfest.

Mál nr. 56/2011 - 14.9.2011

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 84/2011 - 14.9.2011

Aðfararhæfar eignir með veðrými. Staðfest.

Mál nr. 83/2011 - 14.9.2011

Ágreiningur um verðmat fasteignar og bifreiðar. Staðfest.

Mál nr. 52/2011 - 14.9.2011

Kærandi og foreldrar hennar tókust á hendur greiðsluábyrgð gagnvart Íbúðalánasjóði á áhvílandi skuldum. Þau teljast öll vera lántakendur í skilningi 1. gr. laga nr. 29/2011, en ekki kærandi ein. Ákvörðun staðfest.

Mál nr. 202/2011 - 11.9.2011

Kærendur töldu fasteignamat fasteignar sinnar of hátt og vildu að miðað yrði við lægra verð en skráð fasteignamat. Af ákvæði 4. mgr. 1. gr. laga nr. 29/2011 leiðir að við afgreiðslu mála er varða niðurfærslu veðkrafna Íbúðalánasjóðs verður ekki miðað við lægri fjárhæð en sem nemur fasteignamati enda ber að miða við það sem er hærra, fasteignamat eða matsverð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 34/2011 - 24.8.2011

Fjárhagsaðstoð. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 48/2011 - 24.8.2011

Niðurstaða Íbúðalánasjóðs er kærð og þess krafist að lán kærenda verði lækkað þar sem eignastaða kærenda (fyrir utan íbúðareign og íbúðarlán) sé neikvæð með námslánum o.fl. Hin kærða ákvörðun var staðfest með vísan til 1.2 í 1. gr. samkomulags lánveitenda á íbúðalánamarkaði um verklagsreglur í þágu yfirveðsettra heimila frá 15. janúar 2011.           

Mál nr. 47/2011 - 24.8.2011

Ákvörðun Íbúðalánasjóðs um verðmat fasteignar felld úr gildi.

Mál nr. 65/2011 - 24.8.2011

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 64/2011 - 24.8.2011

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 63/2011 - 24.8.2011

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 77/2011 - 24.8.2011

Aðfararhæfar eignir. Staðfest.

Mál nr. 57/2011 - 24.8.2011

Ágreiningur um verðmat. Staðfest.

Mál nr. 54/2011 - 24.8.2011

Við mat fasteignar kæranda var byggt á mati löggilts fasteignasala sem aflað var af hálfu kærða svo sem heimilt er. Hin kærða ákvörðun Íbúðalánasjóðs var staðfest.

Mál nr. 51/2011 - 24.8.2011

Ekki fallist á það með kærendum að undanskilja eigi bankainnstæðu frá aðfararhæfum eignum þeirra. Skv. lögum nr. 29/2011 tekur heimild Íbúðalánasjóðs einungis til niðurfærslu veðlána sem veitt hafa verið af sjóðnum. Hin kærða ákvörðun var staðfest.

Mál nr. 32/2011 - 10.8.2011

Félagslegar leiguíbúðir og sérstakar húsaleigubætur. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 45/2011 - 10.8.2011

Synjun fjölskylduráðs Garðabæjar um fjárhagsaðstoð staðfest.

Mál nr. 39/2011 - 10.8.2011

Ákvörðun Íbúðalánasjóðs um að synja um greiðsluerfiðleikaaðstoð staðfest.

Mál nr. 37/2011 - 10.8.2011

Kærð var synjun um endurútreikning lána hjá Íbúðalánasjóði sem hvíla á fasteign, í samræmi við samkomulag lánveitenda á íbúðalánamarkaði um verklagsreglur í þágu yfirveðsettra heimila. Synjun Íbúðalánasjóðs var staðfest.

Mál nr. 49/2011 - 10.8.2011

Íbúðalánasjóði bar að kanna nánar raunvirði bifreiðar kærenda í tengslum við afgreiðslu umsóknar þeirra. Hin kærða niðurstaða ógilt.

Mál nr. 33/2011 - 22.6.2011

Synjun um endurútreikning lána staðfest.

Mál nr. 30/2011 - 22.6.2011

Synjun um endurútreikning á lánum er staðfest.

Mál nr. 29/2011 - 22.6.2011

Synjun um endurútreikning á lánum er staðfest.

Mál nr. 43/2011 - 22.6.2011

Ágreiningur um verðmat og aðfararhæfar eignir. (Bifreið, hlutafé). Ákvörðunin va felld úr gildi, og lagt fyrir Íbúðalánasjóð að taka málið aftur til meðferðar.

Mál nr. 42/2011 - 22.6.2011

Eignir hærri en skuldir. Staðfest.

Mál nr. 38/2011 - 22.6.2011

Ágreiningur um aðfararhæfar eignir (bifreið og inneign á banka). Leggur fram yfirlýsingu um lán frá þriðja aðila. Ákvörðunin var felld úr gildi og málinu vísað til nýrrar meðferðar Íbúðalánasjóðs.

Mál nr. 36/2011 - 22.6.2011

Ágreiningur um aðfararhæfar eignir (arf) og mikinn kostnað kæranda vegna skólagöngu unglings, viðhaldskostnaðar á fasteign og að bifreið er atvinnutæki. Staðfest.

Mál nr. 22/2011 - 8.6.2011

Ágreiningur um aðfararhæfar eignir. Staðfest.

Mál nr. 28/2011 - 8.6.2011

Synjun heimildar á veðflutningi lána staðfest.

Mál nr. 13/2011 - 8.6.2011

Málskotsheimild kæranda er reist á 5. gr. a laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992. Ágreiningur er um það hvort fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar beri að veita kæranda frekari liðveislu. Ákvörðunin var felld úr gildi og lagt fyrir kærða að taka mál kæranda til efnislegrar meðferðar.

Mál nr. 26/2011 - 8.6.2011

Synjun um endurútreikning á lánum er felld úr gildi og lagt fyrir að málið verði tekið til meðferðar að nýju.

Mál nr. 25/2011 - 25.5.2011

Kærandi á tvær fasteignir og óskar þess að lán á þeirri íbúð sem hann býr ekki í verði fært niður. Staðfest.

Mál nr. 23/2011 - 25.5.2011

Ágreiningur um fjárhagsaðstoð þegar námslán hafði verið fullnýtt. Hin kærða felld úr gildi og málinu vísað heim til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 21/2011 - 25.5.2011

Ágreiningur um aðstoð vegna greiðsluerfiðleika. Hin kærða ákvörðun var felld úr gildi.

Mál nr. 20/2011 - 25.5.2011

Umsókn um styrk vegna sérstakra erfiðleika að fjárhæð 150.000 kr. Staðfest.

Mál nr. 19/2011 - 13.5.2011

Stigagjöf vegna umsóknar um félagslega leiguíbúð og sérstakar húsaleigubætur. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 14/2011 - 13.5.2011

Varðar 16. gr. reglna Kópavogsbæjar um framfærslu. Staðfest.

Mál nr. 1/2011 - 13.5.2011

Málskotsheimild kæranda er reist á 5. gr. a laga um málefni fatlaðs fólks, nr. 59/1992. Ágreiningur er um það hvort Félagsþjónustu Kópavogs beri að veita kæranda akstursþjónustu í leigubifreiðum gegn greiðslu gjalds sem svarar til strætisvagnafargjalds í stað þess að honum beri að nýta þá ferðaþjónustu fatlaðra sem boðið er upp á af hálfu Kópavogsbæjar. Hin kærða ákvörðun var staðfest.

Mál nr. 11/2011 - 13.5.2011

Hin kærða ákvörðun velferðarráðs Reykjavíkurborgar varðandi umsókn um námsstyrk á grundvelli 18. gr. reglna um fjárhagsaðstoð frá Reykjavíkurborg er felld úr gildi og vísað til nýrrar meðferðar hjá velferðarráði Reykjavíkurborgar.

Mál nr. 15/2011 - 13.5.2011

Kærandi sótti um fyrirgreiðslu til Íbúðalánasjóðs á grundvelli samkomulags lánveitenda á íbúðalánamarkaði um verklagsreglur í þágu yfirveðsettra heimila. Samkomulagið er dagsett 15. janúar 2011. Ákvörðun Íbúðalánasjóðs var staðfest.

Mál nr. 10/2011 - 13.5.2011

Kærandi sótti um fyrirgreiðslu til Íbúðalánasjóðs á grundvelli samkomulags lánveitenda á íbúðalánamarkaði um verklagsreglur í þágu yfirveðsettra heimila. Í samkomulaginu felst útfærsla á viljayfirlýsingu ríkisstjórnarinnar og tiltekinna fjármálastofnana, meðal annars Íbúðalánasjóðs, um aðgerðir í þágu yfirskuldsettra heimila og er það dagsett 15. janúar 2011. Hin kærða ákvörðun Íbúðalánasjóðs var staðfest.

Mál nr. 5/2011 - 28.4.2011

Synjun velferðarráðs Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð. Synjun staðfest.

Mál nr. 8/2011 - 28.4.2011

Styrkur til greiðslu tannlæknakostnaðar. Synjun staðfest.

Mál nr. 9/2011 - 28.4.2011

Mál þetta byggist á 4. tölul. 4. gr. reglugerðar um úrræði til að bregðast við greiðsluvanda vegna lána Íbúðalánasjóðs, nr. 584/2001 og var hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 3/2011 - 23.3.2011

Ákvörðun um synjun um fjárhagsaðstoð staðfest.

Mál nr. 2/2011 - 23.3.2011

Synjun á sérstökum húsaleigubótum. Frávísun. Ekki til staðar kæranleg ákvörðun.

Mál nr. 6/2011 - 23.3.2011

Styrkur til greiðslu útfararkostnaðar. Synjun staðfest.

Mál nr. 19/2010 - 23.3.2011

Krafa um að fá húsaleigubætur greiddar í peningum en ekki með því að leggja þær inn á bankareikning. Staðfest.

Mál nr. 14/2010 - 22.2.2011

Félagsleg heimaþjónusta. Ekki var á það fallist að í málinu lægi raunverulegt mat skv. 28. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991. Hin kærða ákvörðun var felld úr gildi og málinu vísað aftur til fjölskylduráðs Hafnarfjarðar til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 8/2010 - 22.2.2011

Umsókn um námsstyrk. Tilefni talið til að rannsaka mál kæranda betur. Hin kærða ákvörðun felld úr gildi og málinu vísað til löglegrar meðferðar.

Mál nr. 21/2010 - 22.2.2011

Staðfest synjun um greiðslu styrks vegna áframhaldandi dvalar í úrræði í öðru sveitarfélagi. Bent á að kæranda stæðu til boða ýmis úrræði í lögheimilissveitarfélagi.

Mál nr. 20/2010 - 22.2.2011

Staðfest sú ákvörðun að greiða kæranda allt að hálfri grunnfjárhæð framfærsluaðstoðar.

Mál nr. 16/2010 - 2.2.2011

Húsaleigubætur. Frávísun, mál of seint fram borið.

Mál nr. 12/2010 - 2.2.2011

Hin kærða ákvörðun lýtur að ákvörðun Íbúðalánasjóðs um að hafna áframhaldandi frystingu lána sem hvíla á húsum kæranda og að láta reyna á útgefna bankaábyrgð Íslandsbanka vegna lánanna. Ákvörðunin var staðfest.

Mál nr. 11/2010 - 2.2.2011

Kæra of seint fram komin. Málinu vísað frá.  

Mál nr. 15/2010 - 13.1.2011

Húsbúnaðarstyrkur. Staðfest.

Mál nr. 13/2010 - 13.1.2011

Í 4. tölul. 4. gr. reglugerðar um úrræði til að bregðast við greiðsluvanda vegna lána Íbúðalánasjóðs, nr. 584/2001, kemur fram að skilyrði greiðsluerfiðleikaaðstoðar sé að greiðslubyrði umsækjanda eftir skuldbreytingu og/eða frestun á greiðslum og/eða lengingu lánstíma rúmist innan greiðslugetu. Samkvæmt greiðsluerfiðleikamati yrði greiðslubyrði kæranda umfram getu hans og uppfyllir hann því ekki skilyrði 4. tölul. 4. gr. reglugerðarinnar. Hin kærða ákvörðun var því staðfest.

Fimmtudaginn 13. janúar 2011 var á fundi úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála tekið fyrir mál nr. 13/2010:

Mál nr. 18/2010 - 13.1.2011

Umsókn um sérstaka aðstoð. Staðfest.

Mál nr. 10b/2010 - 14.12.2010

Fjárhagsaðstoð. Ákvörðun félagsmálastjóra var skotið til úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála. Skv. 31. gr. reglna Fjallabyggðar þarf félagsmálanefnd að fjalla um málið áður en unnt er að leggja fram kæru hjá úrskurðarnefndinni. Málinu er að svo stöddu vísað frá úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála.

Mál nr. 3/2010 - 14.12.2010

Kærufrestur skv. 1. mgr. 42. gr. laga um húsnæðismál, nr. 44/1998, var liðinn er kæran barst úrskurðarnefndinni og var máli þessu vísað frá úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála.

Mál nr. 2/2010 - 14.12.2010

Í máli þessu er ekki til að dreifa kæranlegri ákvörðun á grundvelli 1. mgr. 42. gr. laga um húsnæðismál og var málinu því vísað frá úrskurðarnefndinni.

Mál nr. 9b/2010 - 14.12.2010

Námsstyrkur. Umsókn kæranda barst eftir tilskilin tímamörk reglna um fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg og kærandi átti rétt til greiðslna hjá Vinnumálastofnun. Hin kærða ákvörðun staðfest.

Mál nr. 4/2010 - 14.12.2010

Styrkur vegna sérstakra erfiðleika. Staðfest.

Mál nr. 10/2010 - 11.11.2010

Samkvæmt greiðsluerfiðleikamati er greiðslubyrði kæranda ekki umfram greiðslugetu. Hin kærða ákvörðun er því með vísan til 3. tl. 1. mgr. 4. gr. reglugerðar um úrræði til að bregðast við greiðsluvanda vegna lána Íbúðalánasjóðs nr. 584/2001 staðfest, sbr. einnig 1. mgr. 42. gr. laga um húsnæðismál nr. 44/1998, en sú reglugerð hefur að geyma tæmandi úrræði sem sjóðnum eru tiltæk.

Mál nr. 9/2010 - 11.11.2010

Málskotsheimild kæranda er reist á 1. mgr. 42. gr. laga um húsnæðismál, nr. 44/1998, sbr. lög nr. 77/2001 og lög nr. 66/2010. Hlutverk úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála er meðal annars að skera úr ágreiningsmálum er kunna að rísa vegna ákvarðana Íbúðalánasjóðs og húsnæðisnefnda, sbr. 1. mgr. 41. gr. laganna. Þar sem ágreiningur í máli þessu fellur utan við valdsvið úrskurðarnefndarinnar, er málinu vísað frá úrskurðarnefnd félagsþjónustu og húsnæðismála.

Mál nr. 7/2010 - 11.11.2010

Fjárhagsaðstoð. Staðfest vegna þess að kærandi á innlendar innstæður eða verðbréf og ennfremur vegna atvinnu maka.

Mál nr. 1/2010 - 11.11.2010

Fjárhagsaðstoð.

Mál nr. 5/2010 - 28.10.2010

Frávísun.