Eldri úrskurðir og álit kærunefndar húsnæðismála

Mál nr. 7/2010 - 25.5.2010

Bankaábyrgð.

Mál nr. 6/2010 - 25.5.2010

Endurmat.

Mál nr. 5/2010 - 25.5.2010

Bankaábyrgð.

Mál nr. 10/2009 - 26.2.2010

Ákvörðun um synjun um aðstoð vegna greiðsluerfiðleika felld úr gildi.

Mál nr. 8/2009 - 26.2.2010

Riftun á leigusamningi og útburður.

Mál nr. 2/2010 - 19.2.2010

Krafa um nýtt verðmat.

Mál nr. 1/2010 - 19.2.2010

Staðfest synjun um skuldabréfaviðskipti.

Mál nr. 9/2009 - 5.2.2010

Synjun um lánveitingu vegna ósamræmis milli kaupverðs og fasteignamats. Beiðni um endurmat hlutlausra aðila.

Mál nr. 6/2009 - 30.11.2009

Synjun um að greiða út ÍLS-veðbréf.

Mál nr. 7/2009 - 2.11.2009

Synjun um undanþágu frá bankaábyrgð.

Mál nr. 4/2009 - 23.10.2009

Synjun um lán til leiguíbúða.

Mál nr. 1/2009 - 23.10.2009

Synjun um lán án bankaábyrgðar.

Mál nr. 5/2009 - 23.10.2009

Skilmálabreyting lána um 40 ár.

Mál nr. 3/2009 - 21.9.2009

Synjun um greiðsluerfiðleikaaðstoð.

Mál nr. 2/2009 - 21.9.2009

Synjun um viðbótarlán umfram hámarkslán.

Mál nr. 2/2007 - 11.4.2008

Niðurfelling kostnaðar vegna greiðsluáskorunar.

Mál nr. 1/2007 - 23.11.2007

Niðurfelling greiðsluerfiðleikaláns.

Mál. nr. 4/2005 - 4.5.2006

Sala félagslegrar íbúðar.

Mál nr. 3/2005 - 16.11.2005

Vaxtabætur.

Mál nr. 7/2004 - 12.11.2004

Afgreiðsludráttur við skipti á fasteignabréfi fyrir húsbréf.

Mál nr. 5/2004 - 17.9.2004

Viðbótarlán. Ákvörðun fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar um að synja um undanþágu frá reglum um fjölskyldustærð við ákvörðun hámarksfjárhæðar viðbótarláns felld úr gildi og vísað til meðferðar fjölskyldunefndar að nýju.

Mál nr. 4/2004 - 17.9.2004

Kröfu um skaðabætur vegna meints galla fasteignar sem Íbúðalánasjóður seldi kærendum vísað frá nefndinnni.

Mál nr. 6/2004 - 17.9.2004

Viðbótarlán. Kröfu kærenda um að synjun fjölskylduráðs Hafnarfjarðar um undanþágu frá þeirri reglu að nýtt viðbótarlán ekki samþykkt fyrr en fjögur ár eru liðin frá því sama aðila síðast heimilað að taka viðbótarlán yrði felld úr gildi var hafnað.

Mál nr. 3/2003 - 7.5.2004

Synjun Íbúðalánasjóðs um endurkaup á skaðleysisverði vegna veikinda kæranda. Kröfum kæranda um að synjun Íbúðalánasjóðs yrði felld úr gildi hafnað.

Mál nr. 19/2003 - 18.12.2003

Niðurfelling láns. Kröfu A, um að fella úr gildi synjun Íbúðalánasjóðs á niðurfellingu láns hans, hafnað.

Mál nr. 18/2003 - 23.10.2003

Viðbótarlán. Kröfu kæranda um að synjun félagsmálaráðs Reykjavíkur, um samþykki viðbótarláns yrði felld úr gildi, var hafnað.

Mál nr. 14/2003 - 23.10.2003

Synjun Íbúðarlánasjóðs um endurkaup á íbúð. Verklagsreglur Íbúðalánasjóðs. Kröfum kærenda um að synjun Íbúðalánasjóðs yrði felld úr gildi hafnað.

Mál nr. 17/2003 - 10.10.2003

Úrræði vegna greiðsluerfiðleika. Heimild Íbúðalánasjóðs til afskriftar lána. Kröfum kæranda um að synjun Íbúðalánasjóðs um að afskrifa lán kæranda yrði felld úr gildi, var hafnað.

Mál nr. 16/2003 - 10.10.2003

Ráðstöfn Íbúðalánasjóðs á vaxtabótum. Uppgjör krafna í kjölfar nauðungarsölu. Kröfum kæranda hafnað.

Mál nr. 15/2003 - 15.9.2003

Lán til kaupa á eignarhluta maka vegna skilnaðar. Kröfum X um lán til kaupa á eignarhluta maka hafnað.

Mál nr. 13/2003 - 15.9.2003

Hámarkslán til nýbygginga. Fallist á að Íbúðalánasjóði hafi verið heimilt að synja X um frekari lán til nýbygginga.

Mál nr. 10/2003 - 25.8.2003

Kaup á kaupleiguíbúð. Skilyrði Húsnæðisnefndar Kópavogs fyrir kaupum leigjanda. Lögmætisreglan. Ákvörðun Húsnæðisnefndar Kópavogs felld úr gildi.

Mál nr. 5/2003 - 5.6.2003

Skaðabætur vegna mistaka starfsmanna Íbúðalánasjóðs við skuldabréfaskipti. Aðgæsluskylda Íbúðalánasjóðs sem sérfróðs aðila, aðstöðumunur aðila. Fallist á kröfur kærenda um að Íbúðalánasjóður sé skaðabótaskyldur vegna tjóns þeirra.

Mál nr. 7/2003 - 26.5.2003

Fjárhæð skaðabóta vegna mistaka starfsmanna Íbúðalánasjóðs við skuldabréfaskipti. Ómöguleiki til útgáfu fasteignaveðbréfa. Reglur um tjónsatburð sem upphaf skaðabótakröfu. Kröfum kærenda um hækkun skaðabóta hafnað.

Mál nr. 6/2003 - 26.5.2003

Skaðabætur vegna mistaka starfsmanna Íbúðalánasjóðs við skuldabréfaskipti. Rík aðgæsluskylda í viðskiptum á sérfróðum aðilum í verðbréfaviðskiptum. Kröfum kæranda um skaðabætur úr hendi Íbúðalánasjóðs hafnað.

Mál nr. 4/2003 - 26.5.2003

Fjárhæð skaðabóta vegna mistaka starfsmanna Íbúðalánasjóðs við skuldabréfaskipti. Reglur um tjónsatburð sem upphaf skaðabótakröfu. Kröfum kærenda um hækkun skaðabóta hafnað.

Mál nr. 3/2003 - 26.5.2003

Fjárhæð skaðabóta vegna mistaka starfsmanna Íbúðalánasjóðs við skuldabréfaskipti. Reglur um tjónsatburð sem upphaf skaðabótakröfu. Kröfum kærenda um hækkun skaðabóta hafnað.

Mál nr. 2/2003 - 29.4.2003

Íviljun og afskrift lána vegna eyðileggingar húsnæðis. Íbúðarlánasjóði skylt að taka afstöðu til erindis kæranda. Ákvörðun felld úr gildi.

Mál nr. 8/2003 - 29.4.2003

Kaupverð í verulegu ósamræmi við matsverð fasteignar. Jafnræðisregla. Ákvörðun Íbúðalanasjóðs um synjun umsóknar um fasteignaveðbréf  staðfest.

Mál nr. 1/2003 - 27.3.2003

Andlag veðsetningar: Eignarlóð. Jafnræðisregla. Kröfu A um að Íbúðalánasjóður aflétti veðböndum á eignarlóð hans hafnað.

Mál nr. 13/2002 - 11.3.2003

Viðbótarlán. Rannsóknarregla. Synjun félagsmálaráðs Reykjavíkur um staðfestingu viðbótarláns felld úr gildi.

Mál nr. 11/2002 - 11.3.2003

Viðbótarlán: Viðmiðunartekjumörk, jafnræðisregla. Kröfu kærenda um ógildingu ákvörðunar félagsmálanefndar Fjarðabyggðar um synjun á staðfestingu umsóknar um viðbótarlán hafnað.

Mál nr. 7/2002 - 11.10.2002

Synjun Íbúðalánasjóðs að greiða vexti og verðbætur af inneign á skyldusparnaðarreikningi.

Mál nr. 8/2002 - 6.9.2002

Viðbótarlán. Synjun félagsmálanefndar.

Mál nr. 5/2002 - 6.9.2002

Ákvörðun Íbúðalánasjóðs að gjaldfella lán felld úr gildi.

Mál nr. 3/2002 - 21.6.2002

Viðbótarlán. Synjun félagsmálaráðs.

Mál nr. 1/2002 - 10.6.2002

Viðbótarlán. Synjun húsnæðisnefndar.

Mál nr. 11/2001 - 21.5.2002

Ákvörðun Íbúðalánasjóðs að draga frá dæmdan afslátt þegar áhvílandi veðkröfur sjóðsins voru afskrifaðar.

Mál nr. 10/2001 - 11.3.2002

Yfirtaka áhvílandi lána Íbúðalánasjóðs úr verkamannabústaðakerfinu.

Mál nr. 4/2001 - 11.3.2002

Synjun félagsmálaráðs að falla frá kaupskyldu félagslegrar eignaríbúðar.

Mál nr. 5/2001 - 16.11.2001

Synjun Íbúðalánasjóðs að veita upplýsingar um stöðu á láni hjá sjóðnum.

Mál nr. 3/2001 - 3.10.2001

Skaðabótakrafa á hendur Íbúðalánasjóði vegna upplýsingagjafar.

Mál nr. 2/2001 - 18.6.2001

Útreikningur á innlausnarverði félagslegrar eignaríbúðar.

Mál nr. 15/2000 - 14.3.2001

Viðbótarlán. Synjun húsnæðisnefndar.

Mál nr. 13/2000 - 23.2.2001

Kærður frádráttur vegna vanrækslu á viðhaldi frá innlausnarverði félagslegrar eignaríbúðar.

Mál nr. 12/2000 - 26.1.2001

Úthlutun á félagslegri leiguíbúð í eigu sveitarfélags.

Mál nr. 11/2000 - 22.12.2000

Skaðabótakrafa vegna kaupa á félagslegri eignaríbúð af húsnæðisnefnd.

Mál nr. 10/2000 - 24.11.2000

Synjun stjórnar Íbúðalánasjóðs á skaðabótakröfu vegna affalla vegna sölu húsbréfa.

Mál nr. 7/2000 - 22.9.2000

Viðbótarlán. Synjun húsnæðisnefndar.

Mál nr. 6/2000 - 25.5.2000

Útreikingur húsnæðisnefndar á eignarhluta innlausnar félagslegrar eignaríbúðar.

Mál nr. 3/2000 - 16.5.2000

Útreikningur húsnæðisnefndar á eignarhluta seljanda og á endursöluverði vegna félagslegrar eignaríbúðar.

Mál nr. 2/2000 - 10.3.2000

Skaðabótakrafa á hendur húsnæðisnefnd Reykjavíkur vegna kaupa á félagslegri eignaríbúð.

Mál nr. 30/1999 - 28.1.2000

Viðbótarlán. Synjun húsnæðisnefndar.

Mál nr. 29/1999 - 14.1.2000

Viðbótarlán. Synjun húsnæðisnefndar.

Mál nr. 21/1999 - 7.1.2000

Útreikingur húsnæðisnefndar á innlausnarverði félagslegrar íbúðar.

Mál nr. 31/1999 - 30.12.1999

Synjun Íbúðalánasjóðs um beiðni um endurkaup fasteignar sem seld var nauðungarsölu: Frávísun.

Mál nr. 24/1999 - 26.11.1999

Útreikningur húsnæðisnefndar á innlausnarverði félagslegrar íbúðar.

Mál nr. 20/1999 - 5.11.1999

Útreikningur húsnæðisnefndar á innlausnarverði félagslegrar íbúðar.

Mál nr. 18/1999 - 20.10.1999

Útreikningur húsnæðisnefndar á innlausnarverði félagslegrar íbúðar.

Mál nr. 17/1999 - 17.9.1999

Synjun Íbúðalánasjóðs á beiðni um niðurfellingu á dráttarvöxtum og kostnaði: Frávísun.

Mál nr. 15/1999 - 8.9.1999

Útreikningur húsnæðisnefndar á innlausnarverði félagslegrar íbúðar: Endurbætur á lóð.

Mál nr. 4/1999 - 16.8.1999

Útreikningur húsnæðisnefndar á innlausnarverði félagslegrar íbúðar.

Mál nr. 2/1999 - 30.7.1999

Útreikningur húsnæðisnefndar: Söluverð félagslegrar íbúðar.

Mál nr. 8/1999 - 9.7.1999

Viðbótarlán: Synjun húsnæðisnefndar: Felld úr gildi.

Mál nr. 13/1999 - 9.7.1999

Viðbótarlán: Synjun húsnæðisnefndar felld úr gildi.

Mál nr. 9/1999 - 25.6.1999

Viðbótarlán. Synjun húsnæðisnefndar: Hafnað að fella synjun úr gildi.

Mál nr. 11/1999 - 25.6.1999

Viðbótarlán: Hafnað að fella synjun húsnæðisnefndar úr gildi.

Mál nr. 7/1999 - 15.6.1999

Viðbótarlán: Hafnað kröfu um að fella synjun húsnæðisnefndar úr gildi.

Mál nr. 5/1999 - 5.6.1999

Viðbótarlán: Hafnað kröfu um að fella synjun húsnæðisnefndar úr gildi.

Mál nr. 1/1999 - 23.4.1999

Viðbótarlán. Synjun húsnæðisnefndar: Frávísun.